25 miljoner kronor till framtidens hållbara jordbruk och matsystem från Lantmännens Forskningsstiftelse

Pressmeddelanden, 2024

Årets utlysning från Lantmännens Forskningsstiftelse öppnas i dag, tisdag 18 juni. Stiftelsen välkomnar projektansökningar från forskare inom de prioriterade områdena Lantbruk & maskiner, Livsmedel & hälsa samt Bioenergi & gröna material.

Sedan 1986 har Lantmännens Forskningsstiftelse investerat i forskning genom lantbrukets hela värdekedja, från jord till bord. Målet är ökad produktivitet, en tryggad livsmedelsförsörjning och ett robust matsystem, samt minskad miljöpåverkan från jordbruket, med sikte på klimatneutralitet 2050.

Årets utlysning öppnar tisdag 18 juni, med ansökningstid fram till 30 september 2024. Stiftelsens särskilda prioriteringar presenteras i utlysningstexterna för de tre fokusområdena: Lantbruk & maskiner, Livsmedel & hälsa samt Bioenergi & gröna material.

– För oss är ny kunskap och nya innovationer nödvändiga för att skapa en mer hållbar och lönsam jordbruks- och livsmedelsproduktion. Det är bara tillsammans vi kan lösa utmaningarna, och vi ser fram emot ansökningar som kommer att bidra till omställningen, säger Helena Fredriksson, forskningschef för Lantmännens Forskningsstiftelse. 

Forskningsstiftelsen inriktar sig i första hand påpraktiskt tillämpbar forskning.   

 
Prioriterade områden

Lantbruk & maskiner 
Inom lantbruksområdet efterfrågas ansökningar som kan bidra med ny kunskap och innovation. Till exempel inom områdena hållbar intensifiering av växtodlingen med fokus på odlingssystem och insatsvaror, rätt kvalitet på spannmål och andra grödor, samt en lönsam och hållbar svensk djurhållning. 

Livsmedel & hälsa 
Inom livsmedelsområdet efterfrågas ansökningar som kan bidra till utvecklingen av framtidens innovativa livsmedel. Detta kan lyckas genom ökad kunskap om hälsoeffekter av spannmål och baljväxter, mjöl- och bakningskvalitet med specifikt fokus på fullkorn, och nya livsmedelsingredienser med spannmål eller baljväxter i basen. 

Bioenergi & gröna material 
Inom området bioenergi och gröna material efterfrågas ansökningar som kan bidra till ökad förädlingsgrad av jordbrukets råvaror och sidoströmmar som stärkelse, vetekli, bioetanol och drank. Forskning om förnybart bränsle och bränslekomponenter, kemikalier, oljor, gröna lim och förpackningsmaterial är av särskilt intresse.  


Mer information

- De sökande är välkomna att kontakta forskningsstiftelsen innan ansökningarna skickas in för att diskutera projektidéer och höra mer om Lantmännens möjligheter att erbjuda råvaror, produkter eller andra resurser.

- Läs mer om Lantmännens Forskningsstiftelse: http://lantmannen.se/forskningsstiftelse

 
För mer information, kontakta gärna oss

Lantmännens presstjänst 
Tel: 010 556 88 00 
E-post: 
press@lantmannen.com