Lantmännen har en lång tradition av forskningssamarbeten där vi tillsammans med forskare utvecklar kunskap och framtidens innovationer, i hela kedjan från jord till bord.

Genom Lantmännens Forskningsstiftelse investerar vi i forskning vid högskolor, universitet och institut, både nationellt och internationellt. Forskningen bedrivs inom tre fokusområden som anknyter till våra affärer. Stiftelsen har stor betydelse för vårt forskningsarbete och är en viktig del i arbetet med innovation.