25 miljoner till forskning

Lantmännens Forskningsstiftelse delar årligen ut upp till 25 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Genom denna satsning vill vi utveckla idéer och generera kunskap som kan ge ökat värde i hela kedjan från jord till bord. Stiftelsen har tre fokusområden: Lantbruk och maskin, Bioenergi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar. Målsättningen är att:

  • Produktionen i jordbruket ska kunna öka samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras. 

  • Bidra till utvecklingen av ett biobaserat samhälle genom att utnyttja potentialen som finns i jordbruket.

  • Utveckla lönsamma och hållbara livsmedel från spannmål och andra växtbaserade råvaror som bas.

Forskningsresultaten ska bidra till kunskap som på sikt kan implementeras i Lantmännens verksamhet eller på våra ägares gårdar.

Årets utlysningsomgång öppnar den 1 september

Nedan har vi samlat information som ska underlätta för dig som vill skicka in en projektansökan, rapportera ett pågående projekt eller bedöma en forskningsansökan. Vi har gärna en dialog om möjliga projektupplägg innan ansökan skickas in. Vi är även intresserade av examensarbeten, förstudier och pilotprojekt inom något av våra tre fokusområden.

Tre fokusområden

I utlysningstexterna för våra tre prioriterade forskningsområden ger vi information om vilka typer av projekt som vi är intresserade av att ta fram ny kunskap inom.

Organisationen

Alla inkomna ansökningar bedöms av någon av stiftelsens tre beredningsgrupper. Därefter tar stiftelsens styrelse beslut om ansökningarna. Både styrelse och beredningsgrupper består av tre lantbrukare, tre externa vetenskapliga experter och tre tjänstemän på Lantmännen. Sammansättningen har till syfte att bedöma och säkerställa projektens lantbruksnytta, vetenskapliga kvalitet och affärsmässiga potential.

Mer än 30 år av framgångsrik forskning

För ca 30 år sedan skapades tre forskningsstiftelser; SL-stiftelsen, VL-stiftelsen och Stiftelsen Cerealia FoU. Verksamheten inom de tre forskningsstiftelserna samordnas idag och agerar under samma tak; Lantmännens Forskningsstiftelse.

Lantmännens Forskningsstiftelse har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav i syfte att främja användningen av nämnda råvaror.