Lantmännen har en lång tradition av samarbete med forskarvärlden, för att tillsammans utforska och utveckla framtidens innovationer inom lantbruk, mat och energi.

  • Lantmännen har en egen forskningsstiftelse – det är unikt!
  • Vi bedriver omfattande forskning inom tre fokusområden som anknyter till våra affärer.

Lantmännens Forskningsstiftelse investerar i forskning vid högskolor, universitet och institut, både nationellt och internationellt. Stiftelsen har stor betydelse för vårt forskningsarbete och är en viktig del i arbetet med innovation.