25 miljoner till forskning

Lantmännens Forskningsstiftelse delar årligen ut upp till 25 miljoner kronor till forskningsprojekt. Genom denna satsning utvecklas idéer och kunskap som ger ökat värde i hela kedjan från jord till bord inom tre fokusområden:
Lantbruk och maskin, Bioenergi och gröna material samt Livsmedel och förpackningar. Målsättningen är att:

  • Produktionen i jordbruket ska kunna öka samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras. 

  • Bidra till utvecklingen av ett biobaserat samhälle genom att utnyttja potentialen i jordbruket.

  • Utveckla sunda och hållbara livsmedel från spannmål och andra växtbaserade råvaror.

Forskningsresultaten ska bidra till kunskap som kan implementeras i Lantmännens verksamhet eller på våra ägares gårdar.

Årets stora utlysning

Stiftelsen har en öppen utlysning per år. Ansökningsperioden pågår under september månad och beslut om anslag meddelas i december. Nedan finns information för dig som vill skicka in en ansökan, rapportera ett pågående projekt eller bedöma en ansökan.

Organisationen

Alla inkomna ansökningar bedöms av någon av stiftelsens tre beredningsgrupper. Därefter tar stiftelsens styrelse beslut om ansökningarna. Både styrelse och beredningsgrupper består av tre lantbrukare, tre externa vetenskapliga experter och tre tjänstemän på Lantmännen. Sammansättningen har till syfte att bedöma och säkerställa projektens lantbruksnytta, vetenskapliga kvalitet och affärsmässiga potential.

Mer än 30 år framgångsrik forskning

För ca 30 år sedan skapades tre forskningsstiftelser; SL-stiftelsen, VL-stiftelsen och Stiftelsen Cerealia FoU. Verksamheten inom de tre forskningsstiftelserna samordnas idag och agerar under samma tak; Lantmännens Forskningsstiftelse.

Lantmännens Forskningsstiftelse har till ändamål att bedriva vetenskaplig forskning och utveckling inom området spannmål och andra råvaror från jordbrukets växtodling och vidareförädling därav i syfte att främja användningen av nämnda råvaror.