Lantmännen har en lång tradition av samarbete med forskarvärlden, för att tillsammans utforska och utveckla framtidens innovationer inom jordbruk, livsmedel, bioenergi och gröna material.

Lantmännens Forskningsstiftelse investerar i forskning vid högskolor, universitet och institut, både nationellt och internationellt. Forskningen bedrivs inom tre fokusområden som anknyter till våra affärer. Stiftelsen har stor betydelse för vårt forskningsarbete och är en viktig del i arbetet med innovation.