Fokusområden och målbild

Vi stöder forskning inom tre fokusområden: Lantbruk och Maskin, Bioenergi och Gröna material samt Livsmedel och förpackningar. Forskningen syftar till att:

  • Produktionen i jordbruket ska kunna öka samtidigt som negativ miljöpåverkan minimeras.

  • Utveckla sunda och hållbara livsmedel från spannmål och andra växtbaserade råvaror.
  • Bidra till utvecklingen av ett biobaserat samhälle genom att utnyttja potentialen i jordbruket.