Distriktens aktiviteter hittar du längre ner på sidan under kartan.

 

Sverige är indelat i 20 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som engagerar sig i frågor som rör hela Lantmännenkoncernen och som ansvarar för medlemsfrågor i sitt distrikt. Här hittar du information om distrikten.