Våra distrikt

Sverige är uppdelat i 20 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som arbetar för den samlade Lantmännenkoncernen och ansvarar för medlemsfrågor. Här hittar du information från distrikten.

 

Ta del av respektive distrikts aktiviteter längre ner på sidan nedanför kartan.