Våra distrikt

Sverige är uppdelat i 20 distrikt. I varje distrikt finns det en distriktsstyrelse som arbetar för den samlade Lantmännenkoncernen och ansvarar för medlemsfrågor. Här hittar du information från distrikten.