Distrikt Södra Skåne

Distriktet Södra Skåne har en geografisk utbredning som begränsas av vatten på tre sidor och en tänkt linje mellan strax söder om Landskrona i väster till strax norr om Brösarp i öster. Distriktet präglas av intensiv spannmålsproduktion men även en hel del animalieproduktion. Inom distriktet finns det 5 Lokalföreningar.