Distrikt Södra Skåne

Distriktet Södra Skåne har en geografisk utbredning som begränsas av vatten på tre sidor och en tänkt linje mellan strax söder om Landskrona i väster till strax norr om Brösarp i öster. Distriktet präglas av intensiv spannmålsproduktion men även en hel del animalieproduktion. Inom distriktet finns det 5 Lokalföreningar.

Distriktsstyrelse

Johan Hoolmé

Ordförande
Mob: 0733-308589
e-post: johan@hoolme.se

Christian Andersson

Mob: 070-869 83 40
e-post: granhill.lantbruk@gmail.com

Peter Korsbaek Holst Andersen

Mob: 076-850 95 08
e-post: pkha1979@gmail.com

Ida Iacobaéus

Mob: 070 592 51 76 
e-post: ida@marsvinsholm.com

Henrik Malm

Vice ordförande
Mob: 070-412 08 52
e-post: malmsteglarp@gmail.com

Bo Larsson

Mob: 070-315 31 11
e-post: bo.larsson@hammenhog.se

Stefan Hansson

Mob: 0703258184
e-post: magdalenastefan@telia.com

Anna Olin

Sekreterare
Mob: 073-396 80 91
e-post: anna.olin@live.se

Hans Cedergren

Mob: 070-248 70 83
e-post: hcedergren@telia.com

Christian Radby

Mob. 070-910 77 78
e-post: christian@radby.se

Valberedning

Anders Flink

Sammankallande
Mob: 072-077 19 61
e-post: andersflink01@gmail.com

Håkan Nilsson

Mob: 070-822 32 09
e-post: tureholm@osterlen.tv

Daniel Jönsson

Mob: 070-990 72 33
e-post:daniel.jonsson929@gmail.com

Martin Pålsson

Mob: 0705-30 91 20
e-post:palsson.martin@telia.com

Johan Knutsson

Mob: 070-343 70 33
e-post: johan@dagstorp6.se