Växtnäring

Lantmännen arbetar aktivt för att användningen av växtnäring inte ska leda till näringsläckage till vattendrag, och för att sluta kretsloppet av näringsämnen.