Distrikt Norrbotten

Distrikt Norrbotten är beläget i övre Norrland. Norrbottens län är landets största och ytmässigt nära en fjärdedel av Sveriges totala landareal. Norrbotten har ett utpräglat inlandsklimat och påverkas av ostliga vindar från öster. Vintertid kan distriktet ha hela rikets lägsta temperaturer, och sommartid ha bland Europas högsta temperaturer under delar av sommaren.