Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. 

Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.

Lantmännenmodellen

Vårt uppdrag är att bidra till gårdens lönsamhet och skapa avkastning på ägarnas kapital i föreningen. Vår modell skapar en långsiktig avkastning för lantbrukarna. Dels går pengar tillbaka till lantbruksföretagen, pengar som kan återinvesteras på gården, dels satsar vi på forskning och utveckling vilket också kommer lantbruket tillgodo. På så sätt skapar vi ett livskraftigt lantbruk som också bidrar till en levande landsbygd.


Lantbrukaren i centrum

Vi är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Med spannmål som vår röda tråd finns Lantmännen med hela vägen från åker och sådd till färdig produkt. Här får du ett smakprov på vad vi gör – tillsammans tar vi ansvar från jord till bord för ett livskraftigt lantbruk.


En väldigt stor lanthandel

Lantmännen producerar och säljer det mesta som lantbruksföretag behöver. Från oss köper bönderna utsäde till åkrarna och foder till djuren.

Lantmännen importerar och säljer traktorerna och maskinerna som behövs för att bruka marken och tillhandahåller reservdelar och service i våra verkstäder över hela landet.

Vi erbjuder också ett stort sortiment av gödsel, kalk, växtskydd, sträckfilm, nät, plast och mycket annat. Man kan säga att vi är som en väldigt stor lanthandel.


Trygga investeringar

För att bedriva lantbruk krävs ofta stora investeringar. Därför hjälper Lantmännen till vid finansiering av viktiga inköp. Vi erbjuder till exempel rådgivning, lån och uthyrning av maskiner för att se till att svenska lantbrukare tryggt kan göra satsningar för framtiden.

För att skapa långsiktigt värde och stabilitet åt våra ägare samäger Lantmännen dessutom företag som arbetar med allt från odling till färdigförädlad produkt, i hela Östersjöområdet.

Vi köper från våra ägare

Lantmännen är Sveriges största inköpare av spannmål, oljeväxter som raps och trindsäd som ärtor och bönor. Under skördetiden från juli till september tar våra spannmålsmottagningar emot miljontals ton varje år.

Vi köper in spannmål från hela Östersjöområdet, och säljer inte bara i Sverige utan också till länder i Europa, Nordamerika och Nordafrika.


Bra mat från Lantmännen

Av råvarorna vi köper in tillverkar och säljer vi bland annat bröd, mjöl, pasta och pannkakor. Vete som kontrollerats på våra spannmålsmottagningar går exempelvis till vår kvarn i Malmö där vetet mals till mjöl och skickas sedan vidare vår pannkaksfabrik i Laholm. Av vete gör vi dessutom bland annat stärkelse som används i exempelvis papper- och förpackningsindustrin samt i livsmedelsindustrin.

Läs mer om Bra Mat från Lantmännen

Allt detta och mycket mer säljer vi till såväl bagerier och restauranger som direkt till din matbutik. Leta efter Lantmännens gröna grodd på förpackningen när du handlar!


Mer än livsmedel

Lantmännen är också Nordens största producent av hållbar etanol som vi gör av spannmål i Norrköping. Den kan man t.ex. köra bilar och bussar på.

Etanoltillverkningen ger en biprodukt som kallas drank och är en utmärkt bas som vi använder för att göra proteinrikt djurfoder. Under tillverkningsprocessen bildas också mycket koldioxid. Därför samarbetar vi med AGA som tar hand om gasen och använder den bland annat som kolsyra i läsk. 

Det blir en hel del havreskal över från produktionen i vår havrekvarn i Järna. Tidigare betraktades skalen mest som skräp, men idag eldar vi med dem och får tillräckligt med energi till både kvarnen och 1500 hushåll i närheten. På så sätt har vi lyckats göra Järna havrekvarn helt fossilfri och självförsörjande på energi.

Lantmännen har dessutom en hel del andra välkända varumärken som säljs i Sverige och andra länder runtom i världen:

Aspen gör alkylatbensin som man kan köra småmotorer som gräsklippare, motorsågar och båtar på. Den säljs i stora delar av Europa och Kanada.

Krafft är Sveriges största leverantör av hästfoder. Vi har daglig och nära kontakt med hästägare och våra produkter säljs i ca tio länder.

Lantmännen Reppe förädlar vete till olika livsmedelsprodukter, såsom stärkelse och gluten som andvänds exempelvis i bröd, kakor och kextillverkning. Reppe har även ett av Nordens största destillerier och producerar finsprit och vodka av hög kvalité åt dryckesindustrin.


Vi utvecklar framtidens lantbruk

Lantmännen satsar 250 - 300 miljoner kronor per år på forskning och utveckling. Huvudfokus ligger på spannmål som är den råvara vi kan allra bäst. Genom innovation gör vi spannmål ännu mer hälsosamt att äta och ännu mer produktivt att odla, så att vårt jordbruk blir så effektivt och miljövänligt som möjligt.

Vi finansierar ett antal olika forskningsprojekt genom Lantmännens Forskningsstiftelse och har ett världsomspännande forskningsnätverk med universitet och andra institutioner. Tack vare våra satsningar på forskning och samarbete har vi ledande och hållbara produkter vi kan sälja till lantbrukare och konsumenter i Sverige och världen.

Ett resultat av vår forskning är den patenterade växtskyddsmetoden ThermoSeedTM som Lantmännen BioAgri tagit fram. ThermoSeedTM är ett sätt att biologiskt behandla utsäde för att skydda det mot angrepp, utan tillsatser.

Lantmännen har också tagit fram en plåtfärg för tak baserad på rapsolja som blivit en exportsuccé. Färgen som görs med rapsmetylester är både tåligare och bättre för miljön än traditionell takfärg, och innebär inga utsläpp av lösningsmedel.


Vi ägs och styrs av svenska lantbrukare

Lantmännens uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen. Som affärspartner och ägare i Lantmännen får man del koncernens resultat genom utdelningen. Ett aktivt engagemang av medlemmarna via distrikt, medlemsmöten, förtroenderåd, motioner, och skrivelser är avgörande för att tillvarata styrkan och fördelarna med samverkan i den kooperativa företagsformen.

Läs mer om Lantmännens demokrati

Pengar tillbaka till svenska bönder

De senaste fem åren har svenska lantbrukare fått ta del av nästan 3 miljarder i utdelning från Lantmännen.


Vår mission: Vi skapar ett livskraftigt lantbruk

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag är att bidra till lönsamheten på medlemmarnas gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen.

Vår vision 
Vi leder förädlingen av åkermarkens resurser på ett innovativt och ansvarsfullt sätt för morgondagens lantbruk.

Vår affärsidé 
Vi är ett Lantbrukskooperativ som förädlar åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Genom vår samlade kunskap och våra verksamheter från jord till bord leder vi utvecklingen i spannmålsvärdekedjan. Vi agerar på en internationell marknad där Sverige utgör basen för våra verksamheter.

Vårt varumärkeslöfte 
Tillsammans tar vi ansvar från jord till bord. Våra kunder och konsumenter ska känna sig trygga i att vi har kunskap och kontroll genom hela verksamheten och att vi gör vad vi kan för att minimera negativ påverkan på människor, miljö och naturresurser.


Styrelse och ledning


Våra verksamheter

Lantmännens verksamhet är uppdelad i tre divisioner och två affärsområden. Dessutom är Lantmännenkoncernen delägare i flera internationella bolag.

Mer om Lantmännens organisation


Pensionsstiftelsen Grodden

Syftet med Lantmännens pensionsstiftelse är att trygga utfästelser om pension som Lantmännen har lämnat till sina anställda.

Pensionsstiftelsen Grodden förvaltar ungefär 2 miljarder kronor, och är en egen juridisk enhet, skild från Lantmännen. Lantmännens koncernstyrelse utser tre personer som representerar arbetsgivaren i stiftelsens styrelse, och företrädare för arbetstagarna väljs vid sammanträde med arbetstagarna. Stiftelsens styrelse beslutar om förvaltningen och överskottet i stiftelsen. 


Vår historia går från jord till bord

Den svenska lantbruksrörelsen har en lång tradition av kooperativ samverkan. Den första lantmannaföreningarna bildades i Skaraborgs län år 1880. Målen var, bland annat, att förbättra kvalitetskontrollen, sänka inköpspriser och transportkostnader samt skapa bättre möjligheter till erfarenhetsutbyte lantbrukare emellan.

I början bildades lokala lantmannaföreningar men snart kom krav på att bilda större handelspartners. Nästa steg blev därför att, ofta länsvis, bilda regionföreningar.
Läs mer om Lantmännens historia