Lantmännen är inget vanligt företag, vi är ett lantbrukskooperativ som ägs av 18 000 svenska bönder. Vårt syfte är tydligt – att skapa ett livskraftigt lantbruk. Genom vår affärsmodell skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt, lönsamt och hållbart svenskt jordbruk. 

Lantbrukskooperativet

Våra 18 000 lantbrukare är både ägare och affärspartners. Tillsammans tar man vara på fördelarna med den kooperativa företagsformen för att bidra till lönsamheten på medlemmars gårdar och optimera avkastningen på medlemmarnas kapital i föreningen. 

Våra ägare  |  Vår historia

Verksamheter från jord till bord

Vi har verksamheter i hela värdekedjan, från jord till bord. Närvaro inom flera affärer, såväl lokalt som globalt, skapar affärsmöjligheter, stabilitet och långsiktighet.  Och inte minst en unik möjlighet att påverka utvecklingen och ta ansvar från jord till bord.

Lantbruk  |  Energi  |  Livsmedel

Forskning och innovation

Vårt resultat återinvesteras i utvecklingen av ett livskraftigt lantbruk, antingen på medlemmarnas gårdar, i Lantmännens verksamheter eller i forskning och innovation. Varje år investeras exempelvis mer än 300 miljoner i framtidens jordbruk, bioenergi och mat.

Forskningsstiftelsen  |  Växthuset  |  Framtidens Jordbruk

Värde från åkermarken

Vi förädlar åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt för att skapa det bästa av vad jorden kan ge. På så sätt skapar vi värde för våra medlemmar, utvecklar innovativa produkter och är en del av matkonsumentens vardag.

Bra mat  |  Hållbar utveckling

Lantmännen i siffror

18 000

Svenska lantbrukare är medlemmar i Lantmännen.

1 200

Miljoner SEK delades ut till svenskt lantbruk 2023