Division Energi är en av Sveriges största producenter av bioenergiprodukter och svarar för 10 procent av koncernens omsättning. Divisionen tillverkar och marknadsför hållbart etanolbränsle, proteinfoder, koldioxid, stärkelseprodukter, gluten, vodka, betaglukan, havreprotein, alkylatbensin, smörjmedel och andra kemiska produkter samt fasta förädlade trädbränslen. Divisionen verkar på en global marknad med huvudfokus i Europa.

Divisionen består av ett antal bolag som erbjuder miljösmarta energi-, livsmedels- och industriprodukter, som framställs på ett ansvarsfullt sätt med tillhörande serviceerbjudanden. Produktionen sker i Sverige och divisionen har hel- eller delägda säljbolag i Frankrike och Tyskland. Koncernens klimat- och energimål genomsyrar divisionens verksamhet och divisionen förbättrar kontinuerligt kvaliteten och processutbytet i produktionen.

Lantmännen Biorefineries

Lantmännen Biorefineries består av tre bioraffinaderier: Lantmännen Agroetanol i Norrköping, Lantmännen Reppe i Lidköping och Lantmännen Oats i Kimstad. Lantmännen Biorefineries förädlar spannmål och livsmedelsrester till biodrivmedel, livsmedelsingredienser, foderkomponenter och industriella produkter med hållbarhet i världsklass.

Våra bioraffinaderier

Övriga verksamheter

Lantmännen Aspen

Lantmännen Aspen Group tillverkar och säljer miljöanpassad alkylatbensin för mindre motorer under bland annat varumärket Aspen. Lantmännen Agro Oil, med varumärket Agrol, är en stor leverantör av smörjmedel till proffsmarknaden. Inom Aspengruppen ryms även specialbränsletillverkarna Marline i Frankrike och Coryton i England.

Mer information finns på via länkarna nedan:
Aspen
Agro Oil

Marline
Coryton