Division Energi är en av Sveriges största producenter av bioenergiprodukter och svarar för 10 procent av koncernens omsättning. Divisionen tillverkar och marknadsför hållbart etanolbränsle, proteinfoder, koldioxid, stärkelseprodukter, gluten, dryckessprit, betaglukan, havreprotein, alkylatbensin, smörjmedel och andra kemiska produkter samt fasta förädlade trädbränslen. Divisionen verkar på en global marknad med huvudfokus i Europa.

I division Energi ingår Lantmännen Biorefineries, Lantmännen Aspen och Scandbio med anläggningar i Sverige, Frankrike, England, Lettland, Finland och Danmark. Divisionen har hel- eller delägda bolag i Norden, Frankrike, Tyskland, England och USA.

Våra bioraffinaderier

Övriga verksamheter