Som summer intern får du praktisk erfarenhet inom ditt studieområde och du löser faktiska utmaningar och jobbar med relevanta projekt som gör skillnad för vår verksamhet. Du är en del av ett av de många professionella teamen i vår internationella koncern – antingen i en koncernövergripande funktion eller i en av våra divisioner.

2023 är nästa gång vi kör vårt Summer Internship och ansökan öppnar i slutet av 2022.

Vårt Summer Internship

Som summer intern på Lantmännen kommer du att få insikter i vår globala och växande affär - från jord till bord. Tack vare vår unika och breda verksamhet kan vi erbjuda interessanta projekt i alla våra divisioner, bra utvecklingsmöjligheter och erfarenheter från en internationell miljö, flera kulturer och kompetensområden som kan vara viktiga för din framtida karriär. Det vi på Lantmännen gör tillsammans kan ha en positiv inverkan på samhället och människors vardag - och skapar samtidigt för våra lantbrukare och framtida generationer.

Det här kommer du att göra

Du ingår i ett professionellt team inom vår internationella koncern, antingen på Corporate Functions eller inom en av våra divisioner: Lantbruk, Livsmedel, Energi, Swecon eller Fastigheter. Med stöd av din handledare kommer du att genomföra ett projekt som kan skapa verkligt värde för vår verksamhet. Projektet kommer att vara i linje med din studieinriktning och dina intressen. Projektet kan till exempel innebära att du ska identifiera eller analysera ett behov eller marknad inför en produktlansering eller det kan vara ett forskningsprojekt som du är engagerad i. I slutet av perioden presenterar du ditt resultat och din rekommendation.

Under ditt Summer Internship kommer du kunna lära dig mycket, genom praktisk erfarenhet och genom att ta ägandeskap om ditt projekt. Och vi ser fram emot att lära av dig och tillsammans påverka vår väg framåt.

 

Du har:

 • Minst två terminer kvar till din kandidat- eller magisterexamen
 • Möjlighet att arbeta under sex till åtta veckor under sommarmånaderna i något av de länder i Europa som Lantmännen har verksamhet
 • Genuint intresse för Lantmännen och vår verksamhet
 • Ett öppet sinne och du ska uppskatta att ge och få feedback

Du är:

 • Nyfiken på att lära dig mer om Lantmännen och vår breda affär
 • Kommunikativ och bra på att samarbeta
 • Du behärskar engelska mycket bra, både muntligt och skriftligt
 • Affärsorienterad och angelägen att jobba i en global och bred verksamhet
 • Resultatdriven och du har förmågan att hitta oprövade vägar för att nå dina mål
 • Du drivs av att ständigt söka nya möjligheter och idéer

Alla hade ett stort engagemang, var nyfikna och det märktes att projektet var viktigt, vilket var väldigt kul. 

Joel Brodde, Summer Intern 2015, Projekt: Investeringanalysis - Lantmännenkoncernens Controllingavdelning

Information

 • Period: cirka fem till åtta veckor fördelade under juni till augusti. Exakta veckor bestäms i samråd med handledare

 • Placeringsort: bestäms senare i processen

 • Land: Sverige, Norden och eventuellt fler Europeiska länder

 • Lön: marknadsmässig ersättning

 • Vårt Summer Internship genomförs vartannat år: 2023, 2025 et cetera. De år som vi inte erbjuder summer internship, startar i stället Lantmännens Graduate Trainee Program (2024, 2026...).

Tidigare projekt

 • Swecon affärsområde - affärsanalys mySwecon
 • Lantbruksdivisionen – Marknadsanalys och kvalitetstestning
 • Group Function Hållbar Utveckling/Group Function HR - Översyn och uppdatering av klimatrapportering för tjänsteresor
 • Group Function Hållbar Utveckling – Riskanalys
 • Energidivisionen - Evaluering av stärkelse
 • Energidivisionen - Analys och utvärdering av ny biobränsleprodukt
 • Livsmedelsdivisionen - projekt inom digital assets e-com
 • Livsmedelsdivisionen - projekt inom paketering
 • Livsmedelsdivisionen - implementering av oPRP i nuvarande HACCP-planer
 • Livsmedelsdivisionen - miljökrav; kravuppfyllelse, implementering och engagemang
 • Livsmedelsdivisionen – Studie av produktivitetsökning inom havre och frukostproduktion