Medlemskontakt

Välkommen att kontakta oss när du har frågor som rör ditt medlemskap, handel med emissionsinsatser, medlemsaktiviteter med mera.

Anna Carlström

Medlemschef

070-699 11 35

Cathrine Hannell

Medlemsansvarig

010-556 16 75, 070-837 35 48

Hans Johansson

Medlemsansvarig

010-556 10 44, 070-592 96 63

Hans Westbom

Medlemsansvarig

Regionchef Norr på Lantbruk

010-556 97 44, 072-242 27 46

Helena Holmkrantz

Redaktör Grodden

010-556 06 43, 070-399 26 17

Jenny Andrén

Medlemsansvarig

010-556 17 98, 070-389 12 34

Katja Ihrsén

Medlemsansvarig

010-556 10 86, 070-657 42 48

Sven Hellberg

Medlemsansvarig

010-556 04 79, 070-564 64 89