Medlemskontakt

Välkommen att kontakta oss när du har frågor som rör ditt medlemskap, handel med emissionsinsatser, medlemsaktiviteter med mera.

Du kan alltid ringa Ägarrelationer via gruppnumret 010-556 32 20.

Anna Carlström

Ägarrelationer

Cathrine Hannell

Medlemsansvarig

Hans Johansson

Medlemsansvarig

Hans Westbom

Medlemsansvarig

Regionchef Norr på Lantbruk

Helena Holmkrantz

Redaktör Grodden

Jenny Andrén

Medlemsansvarig

Katja Ihrsén

Medlemsansvarig

Sven Hellberg

Medlemsansvarig