Cerealier samlar aktuell forskning om mat och hälsa med fokus på spannmål och baljväxter. Syftet är att öka kunskapen med utgångspunkt i ny forskning och näringsdebatt. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse och kommer ut med fyra nummer per år. 

Vill du prenumerera?

Prenumerera på tidskriften Cerealier digitalt klicka här, för pappersform klicka här

Avsluta prenumeration

Om du vill avsluta din prenumeration av papperstidningen klicka här.

Om du har övriga frågor kring prenumerationsärenden så sänd oss gärna ett email tidskriftenc@lantmannen.com