Tidskriften Cerealier

Samlar aktuell forskning om mat och hälsa med fokus på cerealier och baljväxter. Syftet är att öka kunskapen med utgångspunkt i ny forskning och näringsdebatt. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse och kommer ut med fyra nummer per år.Vill du prenumerera?

Prenumerera på tidskriften Cerealier digitalt klicka här, för pappersform klicka här

Om du har övriga frågor kring prenumerationsärenden så sänd oss gärna ett email tidskriftenc@lantmannen.com