Tidskriften Cerealier samlar aktuell forskning om cerealier och andra närliggande områden. Syftet med tidskriften är att öka kunskapen med utgångspunkt i aktuell forskning och näringdebatt. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse och kommer ut med fyra nummer per år. Upplagan är cirka 25 000 exemplar.