Tidskriften Cerealier

Samlar aktuell forskning om mat och hälsa med fokus på cerealier och baljväxter. Syftet är att öka kunskapen med utgångspunkt i ny forskning och näringsdebatt. Tidskriften ges ut av Lantmännens Forskningsstiftelse och kommer ut med fyra nummer per år.Vill du prenumerera?

Skicka ett mejl till tidskriftenc@lantmannen.com med information om namn, adress, e-post och eventuell företag/organisation. Till samma mejl kan du även skicka övriga prenumerationsärenden eller frågor om tidskriften.