Senaste transaktionspris och kursutveckling

Efter varje handelsperiod redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsperioden.

Transaktionspris Handelsperiod mars 2021 är 140 SEK, dvs 140%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 mars 2021 – 31 mars 2021.
Inkomna köpordrar uppgick till 21 057 768 kr och köplimit låg mellan 120-145% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 4 991 092 kr och säljlimit låg mellan 100-145%.
Antalet matchade affärer blev 64 stycken, varav 5 köp och 59 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 4 981 866 kr.

Sista köparen fick köpa 21 866 av 270 000 enligt order.