Aktuell kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. 

Transaktionspris Handelsperiod februari 2023 är 141 SEK, dvs 141%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 februari 2023 – 28 februari 2023.
Inkomna köpordrar uppgick till 10 185 471 kr och köplimit låg mellan 95 - 150% av nominellt värde. Inkomna säljordrar uppgick till 6 291 114 kr och säljlimit låg mellan 95 - 147%.
Antalet matchade affärer blev 76 stycken, varav 32 köp och 44 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 5 857 540 kr.