Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 4, 2020 är 125 SEK, dvs 125%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 3 mars 2020 – 30 mars 2020.
Inkomna köpordrar uppgick till 7 020 500 kr och köplimit låg mellan 110-140% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 11 089 225 kr och säljlimit låg mellan 95-146%.
Antalet matchade affärer blev 49 stycken, varav 23 köp och 26 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 4 461 311 st.
Sista köparen fick köpa 30 811 av 100 0000 st enligt order.