Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 9, 2020 är 127 SEK, dvs 127%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 11 August 2020 – 7 September 2020.
Inkomna köpordrar uppgick till 6 642 781 kr och köplimit låg mellan 110-135% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 6 990 446 kr och säljlimit låg mellan 90-139%.
Antalet matchade affärer blev 66 stycken, varav 15 köp och 51 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 2 621 558 st.
Sista köparen fick köpa 248 558 av 800 000 st enligt order.