Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 6, 2019 är 132 SEK, dvs 132%.
Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 21 maj 2019 – 10 juni 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 6 770 100 kr och köplimit låg mellan 32-140 % av nominellt värde. Inkomna säljordrar uppgick till 3 798 462 kr och säljlimit låg mellan 90-150 %.
Antalet matchade affärer blev 70 stycken, 19 köp och 51 försäljningar.
Totalt omsatt volym uppgick till 2 489 731 st.
Sista köparen fick köpa 75 231 st av 300 000 st enligt order.