Senaste transaktionspris och kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Handelsperiod december 2021 är 138 SEK, dvs 138%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 december 2021 – 31 december 2021.
Inkomna köpordrar uppgick till 14 419 060 kr och köplimit låg mellan 40 -150% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 5 346 822 kr och säljlimit låg mellan 110-145%.
Antalet matchade affärer blev 52 stycken, varav 19 köp och 33 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 5 233 554 kr.