Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 10, 2019 är 125 SEK, dvs 125%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 10 september 2019 – 8 oktober 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 5 643 500 kr och köplimit låg mellan 115-140% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 23 303 146 kr och säljlimit låg mellan 1,25-155%.
Antalet matchade affärer blev 251 stycken, varav 32 köp och 220 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 5 143 500 st.
Sista säljaren fick sälja 55 127 st av 69 764 st enligt order.