Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 6, 2020 är 120 SEK, dvs 120%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 19 maj 2020 – 8 juni 2020.
Inkomna köpordrar uppgick till 10 649 406 kr och köplimit låg mellan 25-136% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 10 713 690 kr och säljlimit låg mellan 40-160%.
Antalet matchade affärer blev 145 stycken, varav 35 köp och 110 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 6 683 470 st.
Sista köparen fick köpa 395 964 av 500 000 st enligt order.