Senaste transaktionspris och kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Handelsperiod september 2021 är 135 SEK, dvs 135%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 september 2021 – 30 september 2021.
Inkomna köpordrar uppgick till 12 314 073 kr och köplimit låg mellan 90-145% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 7 357 305 kr och säljlimit låg mellan 100-140%.
Antalet matchade affärer blev 146 stycken, varav 33 köp och 113 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 6 183 861 kr.