Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 13, 2019 är 130 SEK, dvs 130%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 19 november 2019 – 2 december 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 14 538 384 kr och köplimit låg mellan 110-139% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 8 821 901 kr och säljlimit låg mellan 80-140%.
Antalet matchade affärer blev 149 stycken, varav 24 köp och 126 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 5 900 608 st. Sista köparen fick köpa 196 548st av 220 000 st enligt order.