Aktuell kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. 

Transaktionspris Handelsperiod augusti 2023 är 130 SEK, dvs 130%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 augusti 2023 – 31 augusti 2023.
Inkomna köpordrar uppgick till 5 408 031 kr och köplimit låg mellan 100 - 150% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 8 443 032 kr och säljlimit låg mellan 98 - 150%.
Antalet matchade affärer blev 80 stycken, varav 24 köp och 56 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 4 374 387 kr.