Aktuell kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. 

Transaktionspris Handelsperiod januari 2024 är 130 SEK, dvs 130%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 januari 2024 – 31 januari 2024.
Inkomna köpordrar uppgick till 11 726 906 kr och köplimit låg mellan 88 - 150% av nominellt värde. Inkomna säljordrar uppgick till  12 165 742 kr och säljlimit låg mellan 100 - 160 %.
Antalet matchade affärer blev 106 stycken, varav 36 köp och 70 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 8 353 626 kr.