Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 4, 2019 är 138 SEK, dvs 138%.
Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 12 mars 2019 - 1 apri 2019.
Inkomna köpordrar uppgick till 8 307 298 kr och köplimit låg mellan 110-150 % av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 2 268 560 kr och säljlimit låg mellan 100-150 %.
Antalet matchade affärer blev 45 stycken, 15 köp och 30 försäljningar.
Totalt omsatt volym uppgick till 1 764 298 st.
Sista säljaren fick sälja 260 781 st av 300 000 st enligt order.