Senaste transaktionspris och kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Handelsperiod april-maj 2021 är 131 SEK, dvs 131%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 april 2021 – 31 maj 2021.
Inkomna köpordrar uppgick till 24 095 767 kr och köplimit låg mellan 107-150% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 8 939 168 kr och säljlimit låg mellan 80-150%.
Antalet matchade affärer blev 148 stycken, varav 32 köp och 116 försäljningar. Total omsatt volym uppgick till 7 279 631 kr.

Sista köparen fick köpa 74 250 av 229 000 enligt order.