Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 12, 2020 är 130 SEK, dvs 130%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 27 Oktober 2020 – 16 November 2020.
Inkomna köpordrar uppgick till 7 806 500kr och köplimit låg mellan 25-136% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 7 230 531kr och säljlimit låg mellan 100-145%.
Antalet matchade affärer blev 82 stycken, varav 22 köp och 60 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 4 669 500 st. Sista säljaren fick sälja 129 341 av 393 573 st enligt order.