Aktuell kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. 

Transaktionspris Handelsperiod april-maj 2024 är 119 SEK, dvs 119%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 april 2024 – 31 maj 2024.
Inkomna köpordrar uppgick till 14 994 946 kr och köplimit låg mellan 105 - 150% av nominellt värde. Inkomna säljordrar uppgick till 24 638 321 kr och säljlimit låg mellan 95 - 160%.
Antalet matchade affärer blev 135 stycken, varav 43 köp och 92 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 11 464 946 kr.