Aktuell kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. 

Transaktionspris Handelsperiod september 2022 är 137 SEK, dvs 137%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 oktober 2022 – 31 oktober 2022.
Inkomna köpordrar uppgick till 6 315 694 kr och köplimit låg mellan 120 - 145% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 3 544 597 kr och säljlimit låg mellan 100 - 140%.
Antalet matchade affärer blev 70 stycken, varav 12 köp och 58 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 3 286 222 kr.