Kurs för emissionshandeln

Efter varje handelsdag redovisas den aktuella kursen och övrig information om periodens handel. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Orderperiod 1, 2020 är 132 SEK, dvs 132%.

Orderperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 3 december 2019 – 13 januari 2020.
Inkomna köpordrar uppgick till 10 933 800 kr och köplimit låg mellan 100-141% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 9 204 102 kr och säljlimit låg mellan 25-150%.
Antalet matchade affärer blev 133 stycken, varav 24 köp och 109 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 5 254 437 st. Sista köparen fick köpa 186 961 av 900 000 st enligt order.