Senaste transaktionspris och kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Handelsperiod januari 2021 är 130 SEK, dvs 130%.

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 7 december 2020 – 31 januari 2021.
Inkomna köpordrar uppgick till 11 875 109 kr och köplimit låg mellan 110-140% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 7 501 423 kr och säljlimit låg mellan 100-145%.
Antalet matchade affärer blev 78 stycken, varav 25 köp och 53 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 4 381 761 st.

Sista köparen fick köpa 3 857 av 50 000 enligt order.