Senaste transaktionspris och kursutveckling

Efter varje handelsdag redovisas det aktuella transaktionspriset och övrig information om periodens handel här. Transaktionspriset, dvs kursen publiceras snarast efter handelsdagen.

Transaktionspris Handelsperiod april-maj 2022 är 135 SEK, dvs 135%

Handelsperiod för emissionsinsatser hölls mellan den 1 april 2022 – 31 maj 2022.
Inkomna köpordrar uppgick till 17 077 244 kr och köplimit låg mellan 34 -152% av nominellt värde.
Inkomna säljordrar uppgick till 7687040 kr och säljlimit låg mellan 80 -150%.
Antalet matchade affärer blev 119 stycken, varav 47 köp och 72 försäljningar.
Total omsatt volym uppgick till 6 505 042 kr.