Distrikt Dala-Aros

Distriktet präglas av stora variationer inom odlingslandskapet. I Västmanland i söder dominerar stora jordbruksenheter med intensiv spannmålsproduktion och även djurhållning så som grisproduktion.

Även södra Dalarna kännetecknas av stora enheter med fokus på spannmålsodlingen och mjölkproduktion. Fortsatt norrut tar mjölk och köttproduktionen vid och det aktiva skogsbruket dominerar landskapsbilden mer och mer.I nordvästra Dalarna är potatisodlingen en betydande produktionsform.