Du har allt att vinna

Som medlem i Lantmännen är du samtidigt både affärspartner och ägare av Lantmännen. Du är delägare i en verksamhet som förädlar den spannmål som produceras och är med och förvaltar jorden åt kommande generationer.

Som medlem i Lantmännen är du:

  • En av ägarna till en lantbrukarägd ekonomisk förening
  • Berättigad till din del av den återbäring och efterlikvid som utdelas
  • Med och deltar i föreningen med en insats beräknad utifrån din omsättning med föreningen

Som medlem i Lantmännen kan du:

  • Delta aktivt i föreningen och rösta på distriktsmöten
  • Skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring
  • Väljas till olika uppdrag inom Lantmännen
  • Få del av eventuella framtida insatsemissioner och insatsränta

Medlemskap och blanketter

En medlem kan vara en fysisk eller juridisk person. Till att börja med måste du ha ett kundnummer hos Lantmännen.
För att få bli medlem måste du bedriva lantbruks- eller livsmedelsproduktion inom föreningens verksamhetsområde. 
Som medlem kan du även överlåta ditt finansiella innehav till en annan medlem i Lantmännen.

Läs mer om insatser och utdelning här.


Läs mer i Lantmännens stadgar och kontakta gärna oss på Lantmännen.

Kontoansökan

Vill du ansöka om konto eller om andra olika betalningsalternativ i Lantmännen? Detta ska du göra digitalt på register.lantmannen.com
Din medlemsansökan måste dessvärre skickas in manuellt tills vidare.
Här hittar du blanketten till medlemsansökan.

Viktiga datum

Meddela frivillig amortering före 31 mars - Som medlem kan man frivilligt låta mer än hälften av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning gå som insatsbetalning. Detta måste då meddelas Lantmännen senast 31 mars.

Gör fyllnadsinbetalning före 30 juni - Medlemmar som inte uppfyller grundinsats eller sin beräknade insatsskyldighet kan göra detta genom kontant inbetalning senast 30 juni. Blanketter beställer du från avdelningen för Ägarrelationer som också kan ge dig mer information, telefon 010-556 32 20.