Som medlem i Lantmännen är du samtidigt både affärspartner och ägare av Lantmännen. Du är delägare i en verksamhet som förädlar den spannmål som produceras och är med och förvaltar jorden åt kommande generationer.

Som medlem i Lantmännen är du en viktig del i vårt företag och ditt engagemang driver oss framåt. Här gäller principen en medlem – en röst. Alla medlemmar får ta del av koncernens vinst. Alla medlemmar har dessutom möjlighet att påverka hur Lantmännen styrs.

Som medlem i Lantmännen är du:

• En av ägarna till en lantbrukarägd ekonomisk förening
• Berättigad till din del av den återbäring och efterlikvid som utdelas
• Med och deltar i föreningen med en insats beräknad utifrån din omsättning med föreningen 

Som medlem i Lantmännen kan du:

• Delta aktivt i föreningen och rösta på distriktsmöten
• Skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring
• Väljas till olika uppdrag inom Lantmännen
• Få del av eventuella framtida insatsemissioner och insatsränta 

Inträdesansökan

Inträdesansökan med BankID

Som medlem antas fysisk eller juridisk person som i Sverige bedriver lantbruk genom växtodling, livsmedelsproduktion, eller animalieproduktion av lantbrukets husdjur och kan förväntas följa Föreningens stadgar och beslut samt förväntas bidra till förverkligandet av Föreningens ändamål. Läs mer i stadgarna.

För dig som inte har tillgång till BankID eller som har flera firmatecknare, kontakta Kassatjänst för en manuell ansökan.

Har du inget kundnummer idag? Ansök om det HÄR innan du börjar fylla i inträdesansökan.

Anmälan om utträde

Anmälan om utträde med BankID

Anmälan om utträde för dig som inte har tillgång till BankID eller som har flera firmatecknare

Vid utträde ur Lantmännen ek för sker utbetalning av insatser och tillgodohavanden enligt stadgarnas bestämmelser. Huvudregeln är att utbetalning av innestående kapital sker under en treårsperiod med en årlig utbetalning den 30 juni på en tredjedel av innehavet. Avsteg från tre år är exempelvis dödsbo och konkurs samt när summan av innestående insats- och emissionskapital är 50 000 kr eller lägre Vid avsteg sker utbetalning av hela innehavet den 30 juni året efter utträde. Sparmedel går att ta ut när du vill på www.lm2.lantmannen.com eller genom att kontakta Kassatjänst.

Överlåtelseansökan

Överlåtelseansökan

Vid överlåtelse lämnar en medlem över samtligt innehav till en annan befintlig medlem. Om förvärvaren inte är medlem ska denna ansöka om medlemskap inom sex månader efter förvärvet. 

Om överlåtelse till flera medlemmar önskas behöver en blankett per andel fyllas i.

Skulle förvärvarens ansökan om inträde inte antas och överlåtelsen ändå fullföljs kommer den tidigare medlemmens innestående kapital att utbetalas till förvärvaren enligt de regler som gäller för avgående medlem.

Vid frågor kontakta Kassatjänst

Epost: medlem@lantmannen.com 
Tel: 0771- 111 225, telefontid helgfria vardagar 08.00-12.00

Räkna på din utdelning

Räkna på din utdelning i vår Räknesnurra.

Du hittar dina aktuella uppgifter på det senaste medlemsbeskedet som skickades ut i maj och som finns att hämta på LM2 Ekonomi.

Länk till sidan där du hittar Räknenurran

Viktiga datum:

Meddela frivillig amortering av insatser före 31 mars - Som medlem kan man frivilligt låta mer än hälften av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning gå som insatsbetalning. Detta måste då meddelas Lantmännen senast 31 mars.

Gör fyllnadsinbetalning av insats före 30 juni - Medlemmar som inte uppfyller grundinsats eller sin beräknade insatsskyldighet kan göra detta genom kontant inbetalning senast 30 juni.

Blanketter för dessa ändamål beställer du från Kassatjänst eller medlemsavdelningen, som också kan ge dig mer information, telefon 0771-111 225 alt. 010-556 32 20.

Lantmännens arbete med GDPR

Information om personuppgiftsbehandling till dig som kontoansökande, kontohavare, förtroendevald och medlem i Lantmännen. Läs mer

 

Medlemskontakt

Jesper Broberg

Medlemschef

Cathrine Hannell

Medlemsansvarig för Kronoberg, Kalmar-Öland, Höglandet, Östergötland, Sörmland, Uppland

Hans Westbom

Medlemsansvarig för Örebro-Värmland, Dala-Aros, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten

Stina Nilsson

Medlemsansvarig Södra Skåne, Nordvästra Skåne, Kristianstad-Blekinge, Halland, Västra Sverige, Skaraborg

Tina Sandell

Medlemskoordinator

Medlemsansvarig för Gotland

Noomi Greenfield

Digital kommunikatör