Som medlem i Lantmännen är du samtidigt både affärspartner och ägare av Lantmännen. Du är delägare i en verksamhet som förädlar den spannmål som produceras och är med och förvaltar jorden åt kommande generationer.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs av 19 000 svenska lantbrukare med verksamheter hela värdekedjan från jord till bord.

Som medlem i Lantmännen är du en viktig del i vårt företag och ditt engagemang driver oss framåt. Här gäller principen en medlem – en röst. Alla medlemmar får ta del av koncernens vinst. Alla medlemmar har dessutom möjlighet att påverka hur Lantmännen styrs.

Som medlem i Lantmännen är du:

• En av ägarna till en lantbrukarägd ekonomisk förening
• Berättigad till din del av den återbäring och efterlikvid som utdelas
• Med och deltar i föreningen med en insats beräknad utifrån din omsättning med föreningen 

Som medlem i Lantmännen kan du:

• Delta aktivt i föreningen och rösta på distriktsmöten
• Skriva en motion och därmed driva på utveckling och förändring
• Väljas till olika uppdrag inom Lantmännen
• Få del av eventuella framtida insatsemissioner och insatsränta 

Viktiga datum:

Meddela frivillig amortering av insatser före 31 mars - Som medlem kan man frivilligt låta mer än hälften av efterlikvid, återbäring och insatsutdelning gå som insatsbetalning. Detta måste då meddelas Lantmännen senast 31 mars.

Gör fyllnadsinbetalning av insats före 30 juni - Medlemmar som inte uppfyller grundinsats eller sin beräknade insatsskyldighet kan göra detta genom kontant inbetalning senast 30 juni.

Blanketter för dessa ändamål beställer du från Kassatjänst eller medlemsavdelningen, som också kan ge dig mer information, telefon 0771-111 225 alt. 010-556 32 20.