Motionera mera

Lantmännen är en demokratisk förening. Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämmorna i mars. Här är några råd hur man skriver en bra motion.

  • Skriv kort. En motion bör inte vara längre än en A4.
  • Skriv tydligt. Gör ditt budskap så tydligt som möjligt. Enkla formuleringar minskar risken för missuppfattningar.
  • Motivera. Beskriv varför stämman ska rösta för ditt förslag.
  • Lösning. Beskriv hur du vill lösa problemet.
  • Kort rubrik. Sätt en rubrik som sammanfattar vad din motion handlar om.
  • Förslag till beslut. Avsluta din motion med en tydlig att-sats som stämman kan ställning till. Jag yrkar att…

Mall för hur du skriver en motion.

Vad händer sen?

Distriktsstämman

Motionen behandlas av stämman. Om du vill yttra dig har du här möjligheten att ytterligare motivera din motion.
Distriktsstämman tar ställning till motionen med bifall eller avslag, men kan också välja att skicka motionen vidare till exempelvis en avdelning inom Lantmännen.

Föreningsstämman

Om motionen gått vidare till föreningsstämman kommer en fullmäktige från ditt distrikt att föredra din motion inför stämman.
Stämman röstar om motionen.
Styrelsen återkopplar till dig om vad som beslutats.