Motionera mera

Lantmännen är en demokratisk förening. Ta vara på tillfället att utöva ditt medlems- och ägaransvar inför distriktsstämmorna i mars. Här är några råd hur man skriver en bra motion.

Vad händer sen?

Distriktsstämman

Motionen behandlas av stämman. Om du vill yttra dig har du här möjligheten att ytterligare motivera din motion.
Distriktsstämman tar ställning till motionen med bifall eller avslag, men kan också välja att skicka motionen vidare till exempelvis en avdelning inom Lantmännen.

Föreningsstämman

Om motionen gått vidare till föreningsstämman kommer en fullmäktige från ditt distrikt att föredra din motion inför stämman.
Stämman röstar om motionen.
Styrelsen återkopplar till dig om vad som beslutats.