Vi forskar för framtiden

Lantmännens kunskap och verksamhet i alla led innebär en möjlighet att driva och bidra till utveckling i spannmålens värdekedja. Vi satsar på forskning som kan utveckla och förflytta hela spannmålssektorn.

Lantmännen arbetar i en gemensam struktur för forskning och utveckling. Respektive affärsområde driver den utveckling som är nära affären. Strategiska, långsiktiga forskningsprojekt koordineras på central nivå av avdelningen Lantmännen R&D, som även driver Lantmännens Forskningsstiftelse samt den övergripande innovationsprocessen.

I Lantmännen R&D samlas koncernens gemensamma experter inom forskning, innovation och vetenskapliga frågeställningar från jord till bord. Vi arbetar med en strategisk projektportfölj i nära samarbete med Lantmännens olika affärsområden. Lantmännen R&D ansvarar även för den övergripande innovationsprocessen vilket innebär uppfångandet, affärsutvecklingen och implementeringen av idéer och forskningsresultat till Lantmännens affärer.

I portföljen ingår EU-projekt, projekt delfinansierade av nationella forskningssatsningar i Norden och projekt finansierade av Lantmännens Forskningsstiftelse. Samarbetet med institut, leverantörer och universitet är en viktig del i dessa projekt.

Ansvarsfulla produkter

Lantmännens kunskap om spannmål och närhet till odlingen ger oss unika möjligheter att bidra till en mer hållbar produktion och samtidigt skapa lönsamma mervärden för hälsa och miljö. Vårt arbete med innovation och affärsutveckling har resulterat i flera goda exempel som bidrar till en mer hållbar energi- och livsmedelsförsörjning.

 

Forska med Lantmännen

Lantmännen har en lång historia av lyckade forskningsprojekt som resulterat i produktinnovationer, processförbättringar och ett effektivare jordbruk. Just nu deltar vi i runt 40 forskningsprojekt – inom livsmedel, lantbruk och energi – tillsammans med universitet, institut och leverantörer. Under årens lopp har vi deltagit i mer än femhundra forskningsprojekt och studier.

Öppen innovation

Innovation för Lantmännen är enkelt uttryckt att skapa något helt nytt som ökar vinsten i företaget. För att göra det måste vi matcha behoven med möjligheterna – något som bäst uppnås genom samarbeten. Samarbeten är nyckeln till några av våra bästa innovationer, exempelvis produkter med ett dokumenterat lågt glykemiskt index, fiberprodukter med specifika hälsoegenskaper, bröd som håller sig färskt längre hemma hos konsumenten, nya smakliga fullkornsprodukter som fullkornspastan, funktionella livsmedel som bygger på AS-faktor och den Nordiska kosten.

Genom många års forskningssamarbeten har vi också tagit fram Cedemon och Cerall som är biologiskt behandlade utsäden som är godkända för ekologisk odling av EU och KRAV. Forskningen har även behandlat precisionsodling, där syftet är att minska användningen av energi, växtnäring och bekämpningsmedel och samtidigt öka grödans kvalitet.

Med hjälp av vår forskningsstiftelse satsar Lantmännen pengar på extern forskning på universitet och högskolor. Vi är intresserade av att samarbeta inom flera olika områden, med både akademin, myndigheter och leverantörer.