Utsädesbehandling utan kemikalier

Biologisk och termisk behandling skyddar utsädet. Lantmännen har under många år satsat på forskning och utveckling av alternativa behandlingsmetoder av utsäde. Som alternativ till kemisk behandling kan utsädet behandlas biologiskt eller termiskt för ökad motståndskraft mot skadegörare. Biologisk behandling görs med hjälp av naturliga mikroorganismer (våra metoder kallas Cedomon och Cerall), termisk behandling med hjälp av värme (vår metod ThermoSeed).

Kort om våra metoder:

• Termiskt växtskydd: ThermoSeed är en metod där vi använder varm och fuktig luft vid behandlingen av utsädet istället för kemikalier. 

• Biologiskt växtskydd: Cedomon och Cerall är två metoder som använder mikroorganismer som bas för bekämpning av utsädesburna sjukdomar. Cedomon och Cerall är dessutom godkända för ekologisk odling av EU och KRAV.

Med ThermoSeed, Cedomon och Cerall erbjuder vi bönderna möjlighet att köpa utsäde som inte är kemiskt behandlat. På det sättet kan vi minska kemikalieanvändningen i lantbruket. 

Volymen och andelen ThermoSeed-behandlat utsäde har ökat de senaste åren genom ökad produktions- kapacitet. Lantmännen har sedan hösten 2014 två Thermoseed-anläggningar, en i Skara och en i Eslöv.

2017 var 59% av vårt utsäde biologiskt eller termiskt behandlat, eller obehandlat. Vår målsättning är att fortsätta utveckla de icke-kemiska metoderna för växtskyddbehandling, i syfte att minska användningen av kemikalier.