Finansiell information

Här samlar vi våra ekonomiska rapporter: delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Här hittar du även årsredovisningens bilaga med hållbarhetsrelaterade indikatorer.

Publiceringsdatum finansiella rapporter

2020
Tertialrapport 1 (januari-april 2020) publiceras den 3/6
Tertialrapport 2 (maj-augusti 2020) publiceras den 2/10

2021
Bokslutskommunikén för 2020 publiceras den 9/2
Årsredovisningen för 2020 publiceras den 24/2