Kalender

2024

Lantmännens rapport för Tertial 2 släpps 3/10

Lantmännens bokslutskommuniké för 2024 släpps 11/2 2025

Lantmännens årsredovisning för 2024 släpps 21/2 2025