Sverige har goda förutsättningar att öka den inhemska produktionen av både kött och baljväxter. Det menar Jenny Jewert, expert på hållbart jordbruk hos WWF.