Beskrivning av programmet

Lantmännens ambassadörsprogram är ett utbildningsprogram som ska ge deltagarna en ökad förståelse för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen. Deltagarna medverkar med inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan möta behov och förväntningar hos morgondagens medlemmar.

Läs mer om programmet här:
Ambassadörsprogram 2024 webben.pdf

Varför vill Lantmännen ha ambassadörer?

Svaret är naturligt. Vi vill möta våra kunder och medlemmar och berätta mer om vad Lantmännen är. Vi vill även samla på oss inspel från yngre medlemmar och kunder, de som i framtiden kommer att vara Lantmännens huvudsakliga målgrupp.

Målet med ambassadörsprogrammet är att:

  • Att öka intresset och förståelsen för Lantmännen som affärspartner och för ägandet av föreningen.
  • Att Lantmännen ska ha aktiva och kunniga medlemmar.
  • Att få inspel om hur Lantmännen på bästa sätt kan utveckla svenskt lantbruk, och hur vi kan möta morgondagens medlemmars behov och förväntningar. 
  • Att öka intresset för ett uppdrag som förtroendevald i Lantmännen.

Programmet 2022

Gruppen med ambassadörer träffades vid tre tillfällen både i grupper regionalt och hela gruppen centralt under 2022.
Vid dessa möten presenterades Lantmännen som affärspartner, Lantmännens verksamhetsområden samt ägandet, medlemsdemokrati, utdelning och kapitalfrågor.
Vi har fördjupat oss i Lantmännenmodellen och Lantmännens verksamhetsområden. Programmet har innefattat grupparbeten, tid för diskussioner och framför allt: inspirerande möten med andra människor.

Ambassadörer 2022