Samverkan i värdekedjan

Aktörer i hela värdekedjan behöver samarbeta för att förverkliga potentialen och skapa förutsättningar för att omställningen till Framtidens Jordbruk ska lyckas. Vi är övertygade om att utmaningar går att överbrygga om vi antar dem tillsammans. Lantmännen driver på och tar initiativ till samarbeten, bidrar med expertis och kunskap på forskningsarenan och tillsammans med kunder och samarbetspartners bidrar vi till kommersialisering och implementering av ny hållbar teknik och metoder i jordbruket. Här berättar vi mer om några av våra samverkansprojekt under 2020.