Samverkan i värdekedjan

Aktörer i hela värdekedjan behöver samarbeta för att skapa förutsättningar för omställningen till Framtidens Jordbruk. Lantmännen bidrar med kunskap och tillsammans med samarbetspartners bidrar vi till kommersialisering och implementering av nya metoder i jordbruket.