Klimatberäknade foder minskar klimatpåverkan

Redan år 2008 började Lantmännen att beräkna klimatvärden på sitt foder. Utvecklingen har fortsatt och Lantmännen har gjort en satsning på att uppdatera foderråvarornas klimatvärden, samt inkluderat fler råvaror i beräkningen. 

 

– Genom en gemensam databas blir det lättare för alla fodertillverkare att inte enbart optimera foderrecept utefter kostnad och fodereffektivitet, utan även efter klimatpåverkan. Tillsammans kan vi bidra till en ännu mer hållbar svensk animalieproduktion, säger Kristina Gustafsson, foderchef på Lantmännen. 

Ett foders klimatvärde är ett mått på hur mycket växthusgaser fodret orsakar under sin totala livslängd och beräknas genom en livscykelanalys där fodrets samlade miljöpåverkan summeras. Detta inkluderar bland annat de enskilda foderråvarornas klimatvärde, transporter samt energiförbrukningen vid själva fodertillverkningen.