Klimatsmart svamp - ny proteinkälla

Lantmännen kan idag erbjuda flera alternativa proteinkällor. Just nu utvecklar vi till exempel svamp med hög proteinhalt som kan fungera som ett gott grönt alternativ. Den klimatsmarta svampen har beviljats närmare en halv miljon kronor i utvecklingsbidrag från Vinnova, och förhoppningsvis får vi se en färdig produkt i matbutiken inom kort.

Vi driver utvecklingen av hållbara foder för svenska djur, med lägre belastning på miljön.

Skywalker - framtidens raps

Lantmännens växtförädlare tittar just nu på anpassade rapsoljor med både bättre funktionalitet och ökat hälsomervärde. Rapssorten med arbetsnamnet Skywalker har en särskilt bra balans mellan de essentiella fettsyrorna omega-3 och omega-6, som bl.a. gör att kroppen lättare kan ta upp fettsyran omega-3, med fördelar för hjärna och hjärta som resultat!

Förutom förbättringar av rapsoljan pågår också forskning runtom i världen, däribland Sverige, för att använda raps som mat. Rapsfrökaka har nämligen visats sig ha en mycket hög proteinhalt. Ett nytt, grönt tillskott till det svenska köket?

Skywalker kommer att odlas på en mindre areal och är klart intressant för kunder som vill ha en vegetabilisk olja med hälsoprofil anpassad till specialkoster och exempelvis barnmat.

Elisabeth Gunnarsson, ansvarig för Lantmännens vårrapsförädling