Klimatsmart svamp - ny proteinkälla

Lantmännen kan idag erbjuda flera alternativa proteinkällor i butik. Vi jobbar också med andra utvecklingsprojekt inom området, till exempel en svamp med hög proteinhalt som skulle kunna fungera som ett gott grönt alternativ. Den klimatsmarta svampen bevliljades tidigare närmare en halv miljon kronor i utvecklingsbidrag från Vinnova, och förhoppningsvis kan vi ta vidare forskningen till en färdig produkt framöver.

Skywalker - framtidens raps

Lantmännens växtförädlare tittar just nu på anpassade rapsoljor med både bättre funktionalitet och ökat hälsomervärde. Rapssorten med arbetsnamnet Skywalker har en särskilt bra balans mellan de essentiella fettsyrorna omega-3 och omega-6, som bl.a. gör att kroppen lättare kan ta upp fettsyran omega-3, med fördelar för hjärna och hjärta som resultat!

Förutom förbättringar av rapsoljan pågår också forskning runtom i världen, däribland Sverige, för att använda raps som mat. Rapsfrökaka har nämligen visats sig ha en mycket hög proteinhalt. Ett nytt, grönt tillskott till det svenska köket?

Skywalker kommer att odlas på en mindre areal och är klart intressant för kunder som vill ha en vegetabilisk olja med hälsoprofil anpassad till specialkoster och exempelvis barnmat.

Elisabeth Gunnarsson, ansvarig för Lantmännens vårrapsförädling