Lantmännens cirkulära affärer

Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi

Vi tar hand om spannmål, restprodukter och gamla brödrester och omvandlar det till biobränsle till våra lastbilar, foder till kycklingar och kolsyra till ditt bubbelvatten. Allt i Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping.

Våra livsmedelsanläggningar i Järna och i Moss i Norge värms upp enbart av biprodukter från produktionen!