CIRKULÄRA BIOFLÖDEN

För att minimera svinn skapar vi allt fler cirkulära flöden. Från jord till bord och tillbaka in i kretsloppet. Det är en viktig del av vårt ansvar och avgörande för att öka resurseffektiviteten i vår produktion, samtidigt som vår påverkan på klimat och miljö minskar.