YouTube preview

Så tillverkar de inredning av havreskal

Går det verkligen att tillverka inredning av havreskal? Enligt Lantmännen, som ständigt söker nya användningsområden för spannmålskedjans restprodukter, är det möjligt. 

2017 beviljades miljöteknikföretaget OrganoClick och inredningsföretaget Offecct finansiellt stöd på drygt tre miljoner kronor av innovationsmyndigheten Vinnova, för att tillsammans med bland annat Lantmännen utveckla ett biokompositmaterial för tillverkning av möbler och inredning baserade på havreskal.

– Vi är mycket glada över att få möjlighet att samarbeta med bland annat OrganoClick, som har tekniken och kunskaperna kring utveckling av biobaserade material, sa Annelie Moldin, FoU chef Livsmedel och Energi på Lantmännen R&D när projektet lanserades för tre år sedan.

I projektet deltog Lantmännen som råvaruleverantör och primär förädlare av fiberråvaran, i detta fall havreskal. OrganoClick var med i egenskap av material- och processutvecklare. Visionen var att projektet skulle bana väg för ännu fler framgångsrika biobaserade produkter. 

Havreskal är en råvara att räkna med i framtiden.

Annelie Moldin, FoU chef Livsmedel och Energi på Lantmännen R&D

En vanlig utmaning vid tillverkning av biobaserade varor är att produkterna riskerar att bli kostsamma att framställa. Men genom att utnyttja havreskal från jordbruket, som annars skulle förbrännas, hoppades man kunna skapa produkter som är både klimatvänliga, kostnadseffektiva och funktionella. Nu är projektet slut – och resultatet är här. 

– Tillsammans med våra samarbetspartners lyckades vi skapa ett hållbart material av havreskal. Vi tog även fram en prototyp – en återvinningsbehållare. Tanken var att testa tekniken och det gjorde vi, säger Annelie Moldin.

När projektet startade 2017 var tanken att produkterna skulle komma ut på marknaden inom tre till fyra år. Det gick även rykten om havremöbler, men så långt kom de aldrig. 

– Men det finns en dialog kring att gå vidare, men det är många delar måste falla på plats. Det var ett mycket positivt projekt och vi har visat att vi kan tillverka inredningsprodukter. Havreskal är en råvara att räkna med i framtiden, avslutar Annelie Moldin.