YouTube preview

Så tillverkar de inredning av havreskal

Går det verkligen att tillverka inredning av havreskal? Enligt Lantmännen, som ständigt söker nya användningsområden för spannmålskedjans restprodukter, är det möjligt.