Växtförädling för ökad motståndskraft

Lantmännen satsar stora resurser på forskning och utveckling av det som ska odlas. Det kräver tålamod. Att förädla fram en ny sorts vete med ökad motståndskraft mot skadedjur, kyla och sjukdomar, som kräver mindre vatten och har en högre mängd protein kan ta 7-10 år.

YouTube preview

Om växtförädling


Här berättar Claes Johansson, Lantmännens hållbarhetschef, Alf Ceplitis, en av Lantmännens växtförädlare i Svalöv, och landsbygdsminister (år 2014-2019) Sven-Erik Bucht om växtförädlingens avgörande roll för att uppnå en mer hållbar matproduktion – nu och i framtiden.