YouTube preview

Precisionsodling

Precisionsodling handlar om att med ny teknik anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets förutsättningar för att få en så jämn utdelning som möjligt. Eftersom ett fält aldrig är enhetligt anpassar man olika delar efter olika grödor och odlingsmetoder för att nå bästa resultat.

Ett enda fält kan ha stora variationer och tidigare har lantbrukaren hållit koll på detta själv, något som blivit betydligt svårare med större jordbruksarealer. Men med ny teknik och digitaliseringen av lantbruket kan insatserna på åkern optimeras.

Inom precisionsodlingen hjälper till exempel multispektrala kameror – på drönare och sensorer på traktorn – att avgöra grödans behov av gödsel och eventuella växtskyddsmedel. Bilderna kan mäta ner på kvadratcentimetern och optimerar insatserna därefter. Det får stora effekter, inte minst minimeras risken för näringsläckage som kan ha en negativ inverkan på närliggande mark och vatten. Tekniken N-sensor, vilken monteras på traktorns tak och mäter grödans gödselbehov, används redan idag i Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur.

Med satellitteknik kan traktorn orienteras med en precision på 2,5 cm vilket gör att en åker kan köras helt utan överlappning. Precisionskörning med traktor kan ge upp till 10% minskad bränsleförbrukning per hektar åkermark, och därmed minska de fossila utsläppen.

Fördelar med precisionsodling:

  • Ger en jämnare skörd och därmed högre avkastning.
  • Ger exakta gödselrekommendationer och växtnäringsbalanser som gynnar miljön.
  • Sparar tid och minskar resursförbrukningen. 

Läs mer om precisionsodling