YouTube preview

Precisionsodling

Precisionsodling handlar om att med ny teknik anpassa utsäde, gödning och växtskydd efter fältets förutsättningar för att få en så jämn utdelning som möjligt. Eftersom ett fält aldrig är enhetligt anpassar man olika delar efter olika grödor och odlingsmetoder för att nå bästa resultat.