VIKEN

FRAMTIDSGÅRDEN

Framtidsgården Viken är Lantmännens egen mjölkgård med 440 mjölkkor och 450 kvigor och kalvar samt 365 hektar som brukas för växtodling, främst vall. På gården testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken och driver utvecklingen av en hållbar och produktiv mjölkproduktion.

Framtidsgården Viken är Lantmännens egen mjölkgård med 440 mjölkkor och 450 kvigor och kalvar samt 365 hektar som brukas för växtodling, främst vall. På gården testar vi Framtidens Jordbruk i praktiken och driver utvecklingen av en hållbar och produktiv mjölkproduktion.

Lantmännen har redan kommit långt vad gäller att utveckla hållbara foder. Genom att kombinera vårt klimatsmarta fodersortiment med ny teknik, optimalt management och olika åtgärder på Framtidsgården Viken har vi lyckats uppnå en hög produktivitet, god djurvälfärd och minskat klimatavtryck. 

Viken har under flera decennier varit en viktig del av Lantmännens foderutveckling och arbetet som bedrivs här har bidragit till att Sverige redan idag har ett av världens mest hållbara jordbruk. Under senhösten 2021 tar vi nästa steg – med nya robotar från DeLaval, specialutrustade för att kunna användas i försöksverksamheten, blir Viken en Framtidsgård i världsklass.

475 mjölkkor, 450 kvigor och kalvar samt 48 kor i aktiva foderförsök.

+18%

18% högre mjölkavkastning än genomsnittet i landet

5-20%

Våra SMARTA foder har minskat klimatpåverkan med mellan 5-20%

365 hektar

På Viken brukar vi 365 hektar för växtodling, främst vall

De satsningar vi gjort i verksamheten de senaste åren har gett resultat. Huvudsakliga framgångsfaktorn är riktigt bra foder och välbalanserade foderstater, men bra management har i stor grad också bidragit till att produktionen stigit till drygt 13 000 kg ECM.

Ulrika Nilsson, Driftschef, Framtidsgården Viken

SMARTA foder

Lantmännen har drivit utvecklingen av den nya generationens SMARTA foder. Genom att optimera recepten ned till minsta beståndsdel har vi lyckats sänka råproteinhalten och kunnat ersätta protein med rena aminosyror. Det innebär att vi kan utnyttja biprodukter och mer inhemska proteiner på ett smartare sätt och därmed bl.a. kunnat minska användningen av soja i våra recept. Våra SMARTA foder har resulterat i mellan 5-20% minskad klimatpåverkan, med samma höga kvalitet och produktivitet.

Klimatberäknade foder

Som lantbrukare ska det vara enkelt att fatta klimatsmarta beslut. Därför har Lantmännen varit drivande i arbetet med att utforma en branschstandard för hur foder ska klimatberäknas. Alla Lantmännens foder är idag klimatberäknade. Detta gör att lantbrukare enkelt kan välja ett foder som passar deras produktion och strategi.

Mer om klimatberäknade foder

SustAinimal

Forskningscentrumet SustAinmal vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ska identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft i framtidens svenska livsmedelssystem. Animalieproduktionen är central och spelar en avgörande roll i den svenska livsmedelsproduktionen. Sustainimal kommer att vetenskapligt belysa djurens påverkan både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Lantmännen ingår som partner inom forskningscentrumet.

YouTube preview

Vi har redan idag en mjölkproduktion i världsklass i Sverige, men för att kunna möta framtidens behov behöver vi fortsätta att utveckla vårt foder vidare. På Framtidsgården Viken har vi unika förutsättningar att göra det.

Cecilia Lindahl, Produktspecialist, Lantmännen