Matsvinn

Matsvinnet måste minska i alla delar av livsmedelskedjan. Lantmännen arbetar aktivt, från jord till bord, för en effektiv användning av resurser och återanvändning av råvaror för att minimera svinnet.