Negativ förväntan kan förvärra eller till och med leda till symptom hos människor med upplevd glutenkänslighet. Det visar en delstudie i det europeiska forskningsprojektet Well on Wheat.

Många människor utesluter i dag gluten ur kosten trots att de inte har celiaki eller veteallergi eftersom de upplever symptom som uppblåst mage, diarré, förstoppning, huvudvärk och trötthet. Men det saknas kunskap om de underliggande mekanismerna. Det finns inte heller tillräckligt med kunskap om de negativa hälsoeffekterna hos personer som upplever glutenkänslighet eller känslighet mot vete. Vete och framför allt fullkornsvete är viktiga komponenter i kosten eftersom fullkorn har så goda hälsoeffekter, säger Daisy Jonkers som är professor i medicin vid universitetet i Maastricht. I den så kallade nocebostudien har forskarlaget studerat människors negativa förväntan på gluten och hur den påverkar upplevda symptom. Noceboeffekt är motsatsen till placeboeffekt och innebär att negativa förväntningar förvärrar eller till och med skapar symptom. Studien var en randomiserad dubbelblind studie. 83 personer, i åldern 18 till 70 år, med självupplevda negativa problem vid intag av gluten deltog. Deltagarna testades först för att utesluta celiaki, veteallergi eller annan mag- och tarmsjukdom. De slumpades därefter till en av fyra studiegrupper:

A. Förväntan att konsumera bröd med gluten och faktiskt intag av bröd med gluten
B. Förväntan att konsumera glutenfritt bröd och faktiskt intag av bröd med gluten
C. Förväntan att konsumera bröd med gluten och faktiskt intag av glutenfritt bröd
D. Förväntan att konsumera glutenfritt bröd och faktiskt intag av glutenfritt bröd

Grupperna B och C visste inte att de fick bröd med gluten respektive glutenfritt bröd. Grupperna fick följa sin studiekost i en vecka. Mag- och tarmsymptom mättes med självskattning enligt systemet visuell analog skala, VAS, före frukost och därefter varje timme under åtta timmar.
Resultaten visade att grupp A, som förväntade sig att äta gluten och också åt bröd med gluten, rapporterade signifikant fler symptom än de andra grupperna. Symptomen var främst uppblåst mage, magsmärtor och diarré. De två grupperna som inte förväntade sig att äta gluten hade lägst nivå av upplevda symptom, oavsett om de fick gluten eller inte, säger Daisy Jonkers. Hon betonar att forskargruppen tar symptomen på stort allvar. Resultaten pekar på att den så kallade tarm-hjärnaaxeln är involverad.

...många kan känna igen sig i att få ont i magen inför ett svårt prov. Men frågan är varför man får det?

Jag tror att många kan känna igen sig i att få ont i magen inför ett svårt prov. Frågan är varför man får det? Kopplingen mellan hjärnan och tarmen är ett hett forskningsämne just nu. Vi vet att signalöverföringen sker i båda riktningar, att tarmens mikrobiota kan påverkas av hjärnan och att mikrobiotan i tarmen kan skicka information till hjärnan. Det vore intressant att studera om vissa människor har en ökad känslighet för den här signalöverföringen, avslutar Daisy Jonkers.

Text: Karin Janson
Illustration: Lene Due Jensen
Foto: Marcel van Hoorn