Distriktet omfattar hela Kronobergs län. Här finns cirka 530 medlemmar. Växjö är huvudort och residensstad. Länet är bland de mest skogbeklädda i hela Sverige; 72% av ytan upptas av skog, ungefär 25% består av sjöar och resten är bebyggelse. Skogsindustrin och animalieproduktion har alltid varit viktiga näringar i distriktet.