Skuldinformation

Som en av Norra Europas ledare inom jordbruk, maskiner, bioenergi och livsmedelsprodukter spelar Lantmännen en viktig roll i omvandlingen av livsmedelssystemen mot ett hållbart livsmedels- och bioenergisystem med låga koldioxidutsläpp. Vårt mål är att vara en pionjär inom fossilfri livsmedelskedja och att bidra väsentligt till nationella och globala mål för klimatreducering.

Lantmännen strävar efter att mobilisera skuldkapital för att främja övergången till ett koldioxidsnålt och hållbart samhälle.

Eva Gotthardsson, Director Group Risk Management and Treasury

Ett ramverk för en grönare finansiering

I april 2021 lanserade Lantmännen sitt första ramverk för grön finansiering och i mars 2024 publicerades ett uppdaterat ramverk för gröna obligationer. Det uppdaterade ramverket är anpassat efter de senaste marknadsstandarderna och ämnar att öka transparensen i Lantmännens hållbarhetsarbete i relation till gröna obligationer för både investerare och andra intressenter. Utgivning av gröna obligationer möjliggör för Lantmännen att investera i hållbara projekt för att uppfylla klimatstrategin och stödja en hållbar primärproduktion med ökad avkastning och klimatneutralitet till 2050.

Ramverket för gröna obligationer definierar de investeringar som är berättigade till finansiering av gröna obligationer utgivna av Lantmännen. Lantmännen har arbetat tillsammans med Danske Bank för att ta fram ramverket och S&P Global har gjort en extern granskning av ramverket. Båda dokumenten är offentligt tillgängliga här på vår webbplats, tillsammans med de årliga Green Bond rapporterna.

Kontakter

Eva Gotthardsson

Direktör Group Risk Management and Treasury

Michael Sigsfors

Executive Vice President & CFO

Lantmännen Group

Anställd: 2008
Utbildning: Civilekonom

Mer information