Skuldinformation

Som en av Norra Europas ledare inom jordbruk, maskiner, bioenergi och livsmedelsprodukter spelar Lantmännen en viktig roll i omvandlingen av livsmedelssystemen mot ett hållbart livsmedels- och bioenergisystem med låga koldioxidutsläpp. Vårt mål är att vara en pionjär inom fossilfri livsmedelskedja och att bidra väsentligt till nationella och globala mål för klimatreducering.

Lantmännen strävar efter att mobilisera skuldkapital för att främja övergången till ett koldioxidsnålt och hållbart samhälle.

Ett ramverk för en grönare finansiering

I april 2021 lanserade Lantmännen ett ramverk för grön finansiering. Det nya ramverket ger en möjlighet till en bredare grön finansiering med målet att långsiktigt fokusera på hållbarhet och en tydlig vision i linje med FN: s globala mål för hållbar utveckling.

Lantmännens ramverk för gröna obligationer

Lantmännen ramverk för gröna obligationer linjerar med de så kallade Green Bond Principles som publicerades i juni 2018 av International Capital Market Association (ICMA), och definierar de investeringar som är berättigade till finansiering av gröna obligationer utgivna av Lantmännen (”gröna obligationer”). Lantmännen har arbetat tillsammans med Danske Bank för att utveckla ramverket och Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) har tillhandahållit ett andra parts yttrande som bekräftar ICMA Green Bond Principles, båda dokumenten är offentligt tillgängliga här på vår webbplats. Lantmännen kommer att tilldela en oberoende part att tillhandahålla en årlig redogörelse för att ett belopp som motsvarar Green Bond nettointäkterna har fördelats till projekt i linje med ramverket.

Kontakter

Eva Gotthardsson

Direktör Group Risk Management and Treasury

Michael Sigsfors

Executive Vice President & CFO

Lantmännen Group

Anställd: 2008
Utbildning: Civilekonom

Mer information