Lantmännen fortsätter växa med grön finansiering

Pressmeddelanden, 2024

Nu uppdaterar Lantmännen sitt gröna ramverk som möjliggör finansiering av  omställningen till en än mer hållbar lantbruks- och livsmedelsindustri.

Lantmännen har en central roll i att möta globala utmaningar som klimatförändringar och en ökad efterfrågan på resurser för en växande befolkning. För att fortsätta finansiera initiativ med tydliga hållbarhetsfördelar har Lantmännens ramverk för grön finansiering uppdaterats och nya gröna obligationer, till ett värde av 2 miljarder SEK, emitterats.

– Vi driver utvecklingen mot framtidens jordbruk och ser fortsatt potential att accelerera klimatomställningen. Mycket teknik och kunskap finns på plats, det som saknas är resurser för investeringar i de led i värdekedjan som har störst betydelse för omställningen. Stärkt lönsamhet och riktade investeringar spelar därför en stor roll. Det är så vi kan möta ett ökat behov från omvärlden och marknaden av ansvarsfullt producerad mat, bioenergi och biobaserade material – både idag och i framtiden, säger Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen. 

Det uppdaterade gröna ramverket har anpassats efter de senaste marknadsstandarderna och ämnar att  öka transparensen kring vad Lantmännen avser att finansiera med sina gröna obligationer. Ramverket möjliggör finansiering av Lantmännens många hållbarhetsinitiativ såsom växtförädling för klimatanpassning, hållbara proteiner, fossilfria spannmålstorkar och mycket annat. Samtidigt introduceras en ny projektkategori i ramverket, Clean Transportation, för att främja fossilfria fordon.

– Med vårt uppdaterade gröna ramverk och gröna obligationer kan vi få med oss fler aktörer som vill driva det här viktiga arbetet för klimatanpassning och -omställning framåt. Att intresset för att vara med och finansiera Lantmännens hållbarhetsarbete är så pass omfattande är mycket positivt, säger Michael Sigsfors, CFO, Lantmännen.

De nya gröna obligationerna emitterades den 14 mars och utfallet var över förväntan: orderboken växte snabbt till över 4,7 miljarder. Avslut gjordes på volymen 2 miljarder SEK fördelat på löptiderna 3 och 5 år. Ledande banker i emissionen var Danske Bank och Nordea.

För mer information, vänligen kontakta:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com