Väx med oss

Vår breda verksamhet inom lantbruk, maskiner, bioenergi, livsmedel och fastigheter gör att vi kan erbjuda karriärmöjligheter med många olika inriktningar, inom olika branscher, länder, företag och specialistområden.

Vi erbjuder utmaningar inom olika branscher för att du ska kunna utveckla en bred kompetens

Du får chansen att ta in intryck från nya marknader och kulturer

Vi erbjuder karriärmöjligheter inom både specialistområden och företagsledning

Vi erbjuder tvärfunktionella möjligheter, för att alltid kunna ge dig en ny utmaningVi satsar på våra ledare

På Lantmännen internrekryterar vi till många högre befattningar, eftersom vi tror att praktisk erfarenhet från företaget är avgörande för att utveckla det bästa ledarskapet. För att vässa både nuvarande och blivande chefer ytterligare har vi utvecklat interna, skräddarsydda utbildningsprogram för ledande befattningshavare och yngre talanger. Oavsett om du är ny eller gammal hos oss finns det alltså många goda anledningar att utvecklas tillsammans med oss.

Explore

Vårt program för unga talanger handlar om att utforska sig själv och sin egen potential, och samtidigt få en djupare insikt i Lantmännens verksamhet.

Grow

För mellanchefer har vi programmet Grow, en 13-månaders heltäckande utbildning inom ämnen som strategi, resultatorienterat ledarskap, förändringsdynamik och att leda grupper. Vi arbetar också med mentorer, coaching, ledarskapsseminarier och webbaserade utbildningar.

Accelerate

Coachingprogrammet Accelerate ger våra mest erfarna ledare chansen till en 18-månaders utvecklingsresa med tillgång till en extern coach.


Vi vill att våra ledare kontinuerligt ska utveckla både sig själva och andra medarbetare, och vara skickliga på att motivera och inspirera andra – bland annat genom att se potentialen i varje individ. Att kunna kommunicera tydligt och vara inkluderande och mottaglig för intryck är viktiga egenskaper för en ledare på Lantmännen. Därför har vi utarbetat sex ledstjärnor för våra ledare, som visar hur vi ser på arbetet som chef.