Lantmännens nyaste distrikt heter Kalmar-Öland och bildades hösten 2016. Distriktet har idag ca 500 medlemmar. På distriktsstämman 22 mars 2017 utsågs distriktets första styrelse.
Kalmar-Öland är en av Sveriges främsta lantbruksregioner och är präglad av flera decenniers tillväxt med många lantbrukare som satsar på framtiden. I området finns stor potential att odla kvalitetsspannmål och en stor framtidstro inom mjölken och att lantbrukarna vågar satsa här.