Distrikt Kalmar-Öland

Kalmar-Öland är Lantmännens yngsta distrikt och bildades hösten 2016. Området är en av Sveriges främsta lantbruksregioner och präglas av flera decenniers tillväxt med många lantbrukare som satsar på framtiden. I området finns stor potential för att odla kvalitetsspannmål och specialgrödor. Det finns även en omfattande animalieproduktion i området.