Distrikt Västerbotten

Distrikt Västerbotten är beläget i övre Norrland. Västerbottens län är det näst största länet i Sverige och upptar en åttondel av Sveriges yta. Distriktet har en varierad natur, allt från det karga kustlandskapet vid Bottenviken till den mäktiga fjällnaturen i väster på gränsen mot Norge.