Lantmännens verksamhet är uppdelad i tre divisioner och två affärsområden. Lantmännen är dessutom delägare i flera internationella bolag.

Våra verksamheter