Lantmännens verksamhet är uppdelad i tre divisioner och två affärsområden. Lantmännen är dessutom delägare i flera internationella bolag. Lantmännen är både en affärspartner för lantbruket och en del av konsumenternas vardag.

Våra verksamheter