Lantmännen Fastigheters uppdrag är att förse koncernens verksamheter med ändamålsenliga fastigheter och optimera avkastningen på externt uthyrda fastigheter. Affärsområdet svarar för 1 procent av koncernens omsättning.

Lantmännen Fastigheter förvaltar Lantmännens fastigheter. Verksamheten drivs på marknadsmässiga villkor och omfattar kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder och lager. Lokalerna hyrs ut både externt och internt. Lantmännen Agrovärme som tidigare tillhörde Lantmännen Fastigheter avyttrades under 2022.

Besök hemsidan