Lantmännen Fastigheter

Lantmännen Fastigheter förvaltar Lantmännens fastigheter och är ett av Sveriges större fastighetsbolag med cirka 150 fastigheter på 80 orter.

Lantmännen Fastigheter förvaltar Lantmännens fastigheter. Verksamheten drivs på marknadsmässiga villkor och omfattar kommersiella lokaler som kontor, butiker, verkstäder och lager. Lokalerna hyrs ut både externt och internt. I verksamheten ingår också Lantmännen Agrovärme som producerar och säljer färdigvärme och fjärrvärme.

Besök vår hemsida