Koncernstyrelse

Lantmännens styrelse består av tolv medlemmar, nio väljs av årsstämman och tre är arbetstagarledamöter. Inom styrelsen finns ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett ägarutskott.

Lantmännens verkställande direktör utses av styrelsen. Styrelsen ansvarar för den ekonomiska föreningens organisation och för att säkerställa en tillfredsställande kontroll av bokföring och att ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategiska planer och väsentliga policyer och övervakar att dessa följs och uppdateras. Lantmännens styrelse beslutar också om förvärv, avyttringar och större investeringar samt godkänner årsredovisning och delårsrapporter.

Per Lindahl

Ordförande

Ledamot sedan 2011, ordförande sedan maj 2017
Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet, Lantmännens Forskningsstiftelse
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Äggproduktion, växtodling av potatis och spannmål, kycklinguppfödning

Mer information

Jan Ehrensvärd

Vice ordförande

Medlem i Lantmännen

Huvudsysselsättning: Lantbrukare

Produktion: Växtodling, äppelodling

Mer information

Gunilla Aschan

Ledamot sedan 2015

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Sverigeansvarig Jord & Skog
Produktion: Skog, växtodling, nötkött

Mer information

Sonat Burman-Olsson

Ledamot sedan 2018

Ej medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag

Mer information

Johan Bygge

Ledamot sedan 2019

Ej medlem i Lantmännen
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag

Mer information

Jenny Bengtsson

Ledamot sedan 2021

Andra uppdrag i Lantmännen: 
Huvudsysselsättning: Veterinär och lantbrukare
Produktion: Växtodling och nötköttsproduktion

Mer information

Jan-Erik Hansson

Ledamot sedan 2022

Andra uppdrag i Lantmännen: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Mjölk, kött, skog, växtodling och entreprenad

 

More information

Henrik Wahlberg

Ledamot sedan 2017

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Produktion: Mjölk, nötkött

 

Mer information

Per Wijkander

Ledamot sedan 2019

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen:Ägarutskott
Huvudsysselsättning:Lantbrukare
Produktion:Växtodling

More information

Tommy Brunsärn

Ledamot sedan 2007

Arbetstagarrepresentant
Representant för Unionen
Huvudsysselsättning: Lead Buyer MRO/Capex

Mer information

Pär-Johan Lööf

Ledamot sedan 2013

Arbetstagarrepresentant
Personalrepresentant Akademikerförbundet
Huvudsysselsättning: Innovation Project Manager Lantmännen R&D

Mer information

Tomas Welander

Ledamot sedan 2012

Arbetstagarrepresentant
Representant för IF Metall
Huvudsysselsättning: Servicetekniker Swecon

Mer information

Tove Cederborg

Senior Vice President General Counsel Lantmännen Group

Styrelsens sekreterare

Anställd sedan 2011

Mer information

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen genom att skicka epost till Kajsa Lisa Lundgren vid styrelsens sekretariat. Adressen är: kajsa.lisa.lundgren@lantmannen.com