Koncernstyrelse

Lantmännens styrelse består av tolv medlemmar, nio väljs av årsstämman och tre är arbetstagarledamöter. Inom styrelsen finns ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och ett ägarutskott.

Lantmännens verkställande direktör utses av styrelsen. Styrelsen ansvarar för den ekonomiska föreningens organisation och för att säkerställa en tillfredsställande kontroll av bokföring och att ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategiska planer och väsentliga policyer och övervakar att dessa följs och uppdateras. Lantmännens styrelse beslutar också om förvärv, avyttringar och större investeringar samt godkänner årsredovisning och delårsrapporter.

Per Lindahl

Ordförande

Ledamot sedan 2011, ordförande sedan maj 2017
Medlem i Lantmännen
Utskott: Ersättningsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Viking Malt Aktiebolag, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), team SE.

Mer information

Jan-Erik Hansson

Vice ordförande

Medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare

 

Mer information

Gunilla Aschan

Ledamot sedan 2015

Medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Landshypotek Bank AB, Fyrklövern ekonomi och juridik AB.

Mer information

Patrick Aulin

Ledamot sedan 2023

Medlem i Lantmännen
Utskott: Ägarutskottet
Huvudsysselsättning: Lantbrukare

 

Mer information

Jenny Bengtsson

Ledamot sedan 2021

Medlem i Lantmännen
Huvudsysselsättning: Veterinär och lantbrukare
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lantmännens Forskningsstiftelse.

Mer information

Jacob Bennet

Ledamot sedan 2024

Medlem i Lantmännen
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Betodlarna, Sveriges Jordägarförbund Jordbrukskommitté, World Association of Beet and Cane Growers

Mer information

Johan Bygge

Ledamot sedan 2019

Ej medlem i Lantmännen
Utskott: Revisionsutskottet
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag
Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Scandi Standard AB, Guard Therapeutics Intl AB. Vice ordförande i AP3. Styrelseledamot i Getinge AB. Capman OYJ.

Mer information

Charlotte Elander

Ledamot sedan 2024

Medlem i Lantmännen
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Bolagen inom koncernen Rubisco, Almi företagsparnet Östergötland

Mer information

Marie Grönborg

Ledamot sedan 2024

Ej medlem i Lantmännen
Huvudsysselsättning: Styrelseuppdrag
Styrelseuppdrag: SSAB, PermascandTop Holding AB, Eolus Vind AB och Aduro Clean Technolgies Inc

Mer information

Per Wijkander

Ledamot sedan 2019

Medlem i Lantmännen
Andra uppdrag i Lantmännen: Ägarutskott
Huvudsysselsättning: Lantbrukare
Styrelseuppdrag: Beirat HaGe Kiel, ledamot i LRF Växtodling. 

More information

Tommy Brunsärn

Ledamot sedan 2007

Arbetstagarrepresentant för Unionen
Huvudsysselsättning: Lead Buyer MRO/Capex på Lantmännen Cerealia

Mer information

Pär-Johan Lööf

Ledamot sedan 2013

Arbetstagarrepresentant för Akademikerförbundet
Huvudsysselsättning: R&D Manager Agri Lantmännen R&D
Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Naturbutiken på Öland AB, Ideelea föreningen Odling i Balans. 

Mer information

Tomas Welander

Ledamot sedan 2012

Arbetstagarrepresentant för IF Metall
Huvudsysselsättning: Servicetekniker Swecon

Mer information

Henrik Sundell

Senior Vice President General Counsel Lantmännen Group

Styrelsens sekreterare

Anställd sedan 2024

Mer information

Kontaktuppgifter

Kontakta styrelsen genom att skicka epost till Kajsa Lisa Lundgren vid styrelsens sekretariat. Adressen är: kajsa.lisa.lundgren@lantmannen.com