Gröna grodden - en kvalitetssäkring

Vår gröna grodd på förpackningen står för ansvarsfullt producerad mat. Kvalitet, säkerhet och spårbarhet är en viktig del av vårt arbete att ta fram mat på ett hållbart sätt, från jord till bord.

Ansvar genom hela värdekedjan

Sverige har idag ett av världens mest hållbara jordbruk och vi jobbar ständigt med utveckling och förbättringar av odlingen. Lantmännen tar en aktiv roll i denna utveckling, där vi har möjlighet att göra stor skillnad för klimat och natur. Genom vårt forsknings- och utvecklingsarbete och våra ägares långa och gedigna erfarenhet inom lantbruk kan vi möta framtidens utmaningar.

Vi ställer höga krav på våra leverantörer vad gäller kvalitet, spårbarhet, miljöansvar och att produkter och material produceras med bra arbetsvillkor. Råvaror som odlas eller produceras i regioner, länder eller med metoder som innebär risker för miljö eller människor analyseras och följs upp. För livsmedel finns särskilda krav på livsmedelssäkerhet samt Lantmännens egna krav som omfattar ursprung, säkerhet, risker vid inköp, material, ingredienser, information om produkten samt hälsa.

Våra produkter ska vara säkra för konsumenten och vi följer internationella standarder inom livsmedel. Vi har ett välutvecklat arbete med kvalitet och livsmedelssäkerhet, med många kontrollpunkter genom hela produktionskedjan. Samtliga av Lantmännens livsmedelsproducerande anläggningar är certifierade enligt internationell standard för livsmedelssäkerhet och granskas av oberoende part. Alla våra produkter är spårbara enligt gällande lagstiftningskrav och branschstandard.

Vi jobbar aktivt för att sänka våra klimatutsläpp från den egna produktionen genom att gå från fossil till förnybar energi i våra anläggningar och jobbar smartare med våra transportleverantörer. Här kan du läsa mer om våra klimatåtaganden.

För att kunna bli ännu bättre och möta nya krav från kunder och konsumenter fortsätter vi att utveckla våra processer och metoder och höjer kraven för Bra mat – idag och imorgon.