Innovation
från jord
till bord

Sverige anses redan idag ha ett av världens mest hållbara jordbruk. Men många utmaningar kvarstår och vi på Lantmännen har större ambitioner än så. Vi har en unik möjlighet att påverka eftersom vi har verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. Läs mer

Matinnovation och hälsa

Lantmännen forskar på morgondagens mat, nya spännande grödor som vi hoppas kunna odla här på de svenska åkrarna. Och functional foods med matens egna hälsosamma egenskaper i fokus.

Klimat­effektivt lantbruk

Genom Parisavtalet har vi en tydlig inriktning för att möta klimatförändringarna och närma oss ett fossilfritt lantbruk 2050. Och i Sverige jobbar vi utefter ett ännu mer ambitiöst ramverk med noll nettoutsläpp senast år 2045.

Smarta proteinkällor

Vi utvecklar nya grödor rika på växtrikets proteiner och foderkoncept för framtidens hållbara animalieproduktion.

Biologisk mångfald & ekosystem­tjänster

Vi bidrar till en positiv utveckling av den biologiska mångfalden och främjar viktiga ekosystemtjänster i det svenska jordbruket. Att utveckla jordbruket i samklang med natur och djurliv är viktigt för en välfungerande miljö där grödor kan frodas.

Innovativa odlingsmetoder

Hållbara odlingsmetoder handlar om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt och ny teknik, med hänsyn till lokala odlingsförutsättningar och utmaningar.

Cirkulära bioflöden

För att minimera svinn skapar vi cirkulära flöden från jord till bord och tillbaka in i kretsloppet. Det är avgörande för att öka resurseffektiviteten i vår produktion, samtidigt som vår påverkan på klimat och miljö minskar.