Hej Klara!

Berätta om din karriär inom Lantmännen? 

Jag har aldrig haft en spikrak bild av hur min karriär ska se ut, men det har varit bra inom Lantmännen att det funnits möjligheter och ett brett utrymme att göra många olika saker. Även om rollen på papper har varit densamma så har innehållet skiftat. En av fördelarna med att vara på ett stort bolag. Jag har också alltid känt mig lyssnad på och tillsammans med chefer stakat ut en väg framåt.  

Vilka erfarenheter tar du med dig från dina tidigare roller?  

Det är en bra erfarenhet att ha varit på både bolag och inom en koncernfunktion. Man får en väldigt bra helhetssynen och förståelse för olika perspektiv. Inom ekonomi behöver man kunna se olika perspektiv på hantering.  

Berätta om din nuvarande roll - roligast med rollen och mest utmanande? 

Jag leder en organisation på 38 medarbetare och har två chefer samt en processledare som rapporterar till mig. Det är väldigt roligt att arbeta tillsammans, att coacha och sätta mål för vägen framåt. Jag har många olika intressenter med kontaktytor inom olika bolag, koncernen och it. Även ett brett spektrum av kollegor vilket är roligt. Vi har också ett konstant högt arbetsflöde genom att vi har daglig drift, året runt, även under jul och sommar så det utgör alltid en utmaning i det dagliga arbetet.  

Vilka egenskaper är viktiga för att lyckas i din nuvarande roll? 

Att kunna lyssna in flera olika perspektiv och att reflektera. Det passar mig bra då det också väldigt mycket är mitt sätt att vara. Sedan är det viktigt att kunna fatta beslut. Ibland är det viktigare att fatta ett beslut än att invänta all fakta. Jag fattar sällan beslut helt solo utan sätter mig gärna med några av mina närmaste kollegor och bollar för att sedan komma till ett beslut.

"Det är häftigt att se den utveckling Lantmännen gjort och att vara en del av det!"

 

Hur är din relation till våra värderingar öppenhet, helhetssyn och handlingskraft? 

Jag tycker mycket om Lantmännens värderingar och det är viktigt att ha dem med i det dagliga. Ibland nyttjar vi dem för lite och får stanna upp - tänker vi verkligen helhetssyn nu? Men vi försöker att leva som vi lär och helhetssyn tänker och pratar vi mycket om inom gruppen. Öppenhet och transparens värdesätter jag också högt i mitt ledarskap.

Vad driver dig att utvecklas?

Känslan av att vilja ta sig framåt tror jag. Jag gillar att vara med där det händer. De dagar när det är för lugnt trycker jag är ganska tråkiga. En IT-attack vill man ju absolut inte ha, men när den skedde för några somrar sedan gav arbetet den skapade mig ändå adrenalin och det gillar jag! När vi pressar på lite och får vissa och nyttja vad vi kan.

Vad hoppas du blir ditt nästa steg inom Lantmännen? Och vad skulle du vilja lära dig mer om?

Nu har jag arbetat med ekonomi länge och det börjar kännas dags för nya utmaningar. I vår kommer jag ta mig an en ny tjänst inom Lantmännen Lantbruk. Jag kommer att arbeta i divisionen med frågor inom bland annat compliance och risk. Det är en bred roll som ger mig en möjlighet att bredda mig vilket känns utmanande och kul!

Dina bästa tips till andra som vill göra karriär inom Lantmännen?

Jag tror mycket på att göra ett bra jobb där man är. Och att skapa relationer som man kan nyttja i sitt dagliga arbete men också för att nästa steg ska öppna sig.

Vilket är ditt bästa tips till en person som är nyanställd på Lantmännen?

Lantmännens fjärde ledord borde vara tålamod! För det behöver man verkligen ha, särskilt som ny inom Lantmännen. Vi är en stor och komplex organisation att komma in i och det tar lite tid att förstå hur saker och ting hänger ihop. Kommer man från mindre bolag kanske man också är van vid ett högre tempo. Beslut tar lite längre tid i vår stora organisation och det behöver man kunna förhålla sig till och acceptera.

Hur skulle du beskriva Lantmännen?

Lantmännen är verkligen ett företag som ger avtryck, med rötterna i det svenska lantbruket och att vi värnar om vår jord. Det känns som att det genomsyrar hela vårt bolag och det gör mig stolt att säga att jag arbetar på Lantmännen, vilket oftast också bemöts med positiv feedback. Det är häftigt att se den utveckling Lantmännen gjort och att vara en del av det!