Ett livskraftigt lantbruk – idag och i framtiden

Vad vi äter och hur maten produceras är helt avgörande för att skapa en hållbar utveckling. Och vi lever i en tid där vi har större möjligheter än någon tidigare generation att påverka framtiden för vår planet, naturen och människorna på den.

Lantbruket befinner sig mitt i en omvälvande förändring för att kunna möta dagens och framtidens utmaningar. Det är det vi på Lantmännen och våra 19 000 bönder arbetar för varje dag.

Dagens globala matproduktion står inför stora utmaningar. En ökande befolkning globalt kräver en effektivare produktion för att klara matförsörjningen samtidigt som belastningen på miljön måste minska. Samtidigt minskar jordens bördighet på många håll, med svåra konsekvenser för lantbrukare runtom i världen.

Sverige anses redan idag ha ett av världens mest hållbara jordbruk.

Här har vi i Sverige unika förutsättningar. Vår åkermark mår bra och mullhalten ökar. Vattentillgång i jordbruket är inte heller ett problem – när de svenska bönderna odlar spannmål och vall används främst regnvatten.

Vi är också ett av de länder i Europa som använder minst kemikalier, dels för att vi under många år har jobbat med att kontrollera och minska användningen av kemikalier i jordbruket men också för att vi har en av de högsta andelarna ekologiskt jordbruk.

Sverige har dessutom en hög djurvälfärd och ett lågt klimatavtryck från animalieproduktionen. Och inte minst har vi kunniga och engagerade lantbrukare i Sverige som alla är med och bidrar till den positiva utvecklingen.

Vår utgångspunkt är alltså god, Sverige anses redan idag ha ett av världens mest hållbara jordbruk. Men många utmaningar kvarstår och vi på Lantmännen har större ambitioner än så. Vi har en unik möjlighet att påverka eftersom vi har verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord.

Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare och finns med från sådd till skörd – till maten på våra bord, foder till våra djur och klimatsmarta biobränslen. Vi möjliggör ett livskraftigt lantbruk genom att ständigt förnya det, och kan därmed bidra till att framtidssäkra jordbruket – med ökad livsmedelsproduktion och minskat avtryck på miljön. Så tar vi ansvar från jord till bord.

Ett långsiktigt och lönsamt lantbruk möjliggörs genom en innovativ och ansvarsfull förädling av åkermarkens resurser. Vi utvecklar därför nya grödor, odlingsmetoder och insatsvaror till jordbruket. Nya tjänster och tekniklösningar. Nya klimatsmarta foder, hälsosamma livsmedel och hållbara biobränslen. Allt detta med en strävan om att sluta kretsloppet i alla delar.

Vi satsar på att utveckla både den ekologiska och konventionella odlingen. Genom att ta det bästa från olika produktionssätt, och kombinera det med omfattande forskning och ny hållbar teknik, skapar vi på Lantmännen värde genom hela kedjan och ökar lantbrukets förmåga att möta framtidens krav. Vi skapar ett livskraftigt lantbruk – idag och i framtiden.