Lantmännen Biorefineries Norrköping

Lantmännen Biorefineries i Norrköping är Nordens största bioraffinaderi. Med utgångspunkt i spannmål får bioraffinaderiet fram tre huvudprodukter: etanol, protein och koldioxid. Dessa förädlas vidare till hållbara biodrivmedel, foderråvara och kolsyra. Framöver finns planer på att återvinna även andra restprodukter, och det finns stor potential att få ut fler högvärdiga produkter.

Mjöl och gammalt bröd återvinns

Merparten av den spannmål som odlas i Sverige har inte den kvalitet som behövs för att användas till mjöl, bröd eller pasta. En del av denna spannmål går till bioraffinaderiet i Norrköping. Rester från bagerier och livsmedelsindustrin tas också om hand liksom bröd som inte blir sålt i matbutiker.


Så går det till

När spannmålen kommer till anläggningen tillsätts jäst som först malts ned och blandats med vatten. I fermenteringsprocessen blir ungefär en tredjedel till etanol och en tredjedel till koldioxid.

Grönt i tanken

Lantmännen Biorefineries i Norrköping är Sveriges enda storskaliga producent och leverantör av spannmålsbaserad drivmedelsetanol.

Etanolen blir till biodrivmedel som reducerar bilarnas utsläpp med upp till 95 procent, jämfört med fossila drivmedel. Koldioxiden från tillverkningsprocessen fångas in och används i huvudsak som kolsyra i drycker, men även som köldmedium och i industrin.

Den sista tredjedelen blir till drank och innehåller det protein och fibrer i råvaran som jästen inte kan bryta ned. Av detta görs proteinfoder till djur, främst nöt och gris.

Nya affärsområden

Vi jobbar ständigt för att utveckla bioraffinaderiet och att hitta andra områden för att vidareförförädla. Det finns till exempel stor potential i cellulosa från halm och skogsrester från jord- och skogsbruket. Ur protein och fetter kan livsmedelsprodukter skapas, såsom vegetariskt protein och vegetabilisk olja.

Möjliga framtida produkter

  • Vegetariskt protein
  • Vegetabilisk olja
  • Geologisk lagring
  • Livsmedel
  • Förpackningar
  • Industriella applikationer