Lantmännen Agroetanol

Lantmännen Agroetanol är Nordens största bioraffinaderi. Med utgångspunkt i spannmål får bioraffinaderiet fram tre huvudprodukter: etanol, protein och koldioxid. Dessa förädlas vidare till hållbara biodrivmedel, foderråvara och kolsyra. Framöver finns planer på att återvinna även andra restprodukter, och det finns stor potential att få ut fler högvärdiga produkter.

Nya affärsområden

Vi jobbar ständigt för att utveckla bioraffinaderiet och att hitta andra områden för att vidareförförädla. Det finns till exempel stor potential i cellulosa från halm och skogsrester från jord- och skogsbruket. Ur protein och fetter kan livsmedelsprodukter skapas, såsom vegetariskt protein och vegetabilisk olja.

Möjliga framtida produkter

  • Vegetariskt protein
  • Vegetabilisk olja
  • Geologisk lagring
  • Livsmedel
  • Förpackningar
  • Industriella applikationer