Lantmännen återvinner brödrester i Finland

Pressmeddelanden, 2018

I finska Kotka invigs idag en ny anläggning för omhändertagande av brödrester för vidareförädling till etanol, djurfoder och kolsyra. En återvinning som skapar stora fördelar för klimatet. 

I Lantmännen Agroetanols bioraffinaderi i Norrköping förädlas spannmål från svenska lantbrukares gårdar tillsammans med restprodukter från Lantmännens bagerier. Gamla korv- och hamburgerbröd återvinns i anläggningen för att sedan omvandlas till hållbara biodrivmedel – med upp till 95 procent CO2-reduktion, proteinrikt foder och kolsyra. Nu invigs ännu en anläggning i Kotka i Finland som kommer att samla in brödrester för vidareförädling.

– Med vår tillverkning av etanol, foder och kolsyra i Norrköping sluter vi kretsloppet och skapar en cirkulär affärsmodell för spannmålen vilket gynnar klimatet, säger Magnus Kagevik, chef för division Energi på Lantmännen.

Idag är Lantmännen Nordens enda storskaliga tillverkare av klimatsmart etanol.

– Lantmännen gör omfattande satsningar på energiområdet. Det handlar dels om att erbjuda hållbara produkter, men också om att använda miljövänliga processer, som att ta tillvara på resterna från det vi själva producerar och återanvända det i vår produktion. Lantmännen Agroetanols verksamhet är ett bra exempel på hur en biobaserad cirkulär ekonomi ser ut i praktiken, säger Magnus Kagevik.

Invigningen av anläggningen i Kotka sker idag den 1 november med representanter från Lantmännen och bageriföretaget Vaasan, som ingår i Lantmännenkoncernen, samt finska samarbetspartners.

För mer information, kontakta gärna: 

Magnus Kagevik, chef för division Energi på Lantmännen
Tel: 0724 52 63 83
E-post: magnus.kagevik@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här