YouTube preview

Så ska fler få tillgång till svenskodlad mat

Lantmännen utvecklar framtidens grödor odlade på svenska åkrar. Linser är en av dem - en mångsidig råvara och naturlig källa till protein, vitaminer och mineraler. Snart finns en helt ny lokalproducerad produkt på marknaden.

Linser är bara en av många råvaror som Sverige importerar. De är bland annat billiga, fulla av järn och andra mineraler samt höga på fibrer och protein. De röda linserna passar utmärkt i till exempel soppor, röror, sallad och i grytor. 2016 började Lantmännen att undersöka möjligheten att odla bland annat linser i Sverige för att minska importen och gynna de svenska bönderna. 

Att odla linser på våra svenska åkrar är en del i ett större projekt där vi vill se till att fler personer får tillgång till mer svenskodlad mat. Just linserna är intressanta eftersom de är en gröda som vi har odlat tidigare i Sverige, men som har fallit undan till fördel för andra grödor.

Odling av linser sker på olika ställen i landet, men Lantmännen satsar stort för att skala upp volymerna på det som odlas. Målet är att fler ska få tillgång till – och kunna köpa svenskodlade linser.

En viktig aspekt i våra satsningar är att det dels måste vara intressant för våra konsumenter, men det måste också vara intressant för våra svenska odlare. Därför är det viktigt för att vi hittar en möjlighet att lansera linser som fler i Sverige kan ha råd med och möjlighet att äta, samtidigt som det blir av intresse för lantbrukarna att odla.

För tre år sedan började Lantmännen att odla linser och resultatet är positivt. Deras samarbetspartners har fått fina skördar och de svenska linserna har visat sig vara både goda och näringsrika. Planen är att lansera linserna på marknaden i hela landet i början av nästa år under varumärket GoGreen.

– Det som är intressant med Sverige är att hela landet är uppdelat i olika klimatzoner. När gäller det grödor från ett varmare klimat så måste vi anpassa dem efter rådande klimat. Det går att odla framgångsrikt, det gäller bara att hitta rätt metod.

Lantmännens beräkningar visar att det finns goda möjligheter att öka produktionen av linser samtidigt som miljö­ och klimatpåverkan från växtodlingen minskar och den biologiska mångfalden gynnas. 

– Linser är kvävefixerande. Det innebär att delar av den kväve som linserna ges eller fångar upp stannar kvar i jorden. Den är fixerad i jorden och förbrukas inte av linserna. Kväve behöver därför inte tillsättas i samma utsträckning till de grödor som odlas på fältet efter linserna.