YouTube preview

Så ska fler få tillgång till svenskodlad mat

Lantmännen utvecklar framtidens grödor odlade på svenska åkrar. Linser är en av dem - en mångsidig råvara och naturlig källa till protein, vitaminer och mineraler. Snart finns en helt ny lokalproducerad produkt på marknaden.