Lantmännens arbete med GDPR

Information om personuppgiftsbehandling till dig som kontoansökande, kontohavare, förtroendevald och medlem i Lantmännen.

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (the General Data Protection Regulation) i kraft i samtliga EU/EES länder. GDPR ställer flera krav på juridiska personer (exempelvis aktiebolag, stiftelser, föreningar eller myndigheter) som behandlar personuppgifter i sina respektive verksamheter och ansvaret att uppfylla GDPR åligger varje juridisk person, det vill säga för Lantmännens del varje Lantmännenbolag.

För att tillgodose förordningens krav på att informera individer vars personuppgifter behandlas har Lantmännen GDPR-anpassat blanketter och informationstexter i förhållande till dig som kontoansökande, kontohavare, förtroendevald och medlem i Lantmännen.

I nedan informationstexter finns information om vilka personuppgifter som behandlas om dig som kontoansökande, kontohavare, förtroendevald och medlem i Lantmännen i anslutning till din ansökan om konto och medlemskap, löpande administration av ditt avtal samt dina aktiviteter som förtroendevald och medlem.

Skulle du önska att få en tryckt kopia är du välkommen att vända dig till Kassatjänst, 0771–111 225, för att få tillgång till detta.