Lantmännens arbete med GDPR

Information om personuppgiftsbehandling till dig som kontoansökande, kontohavare, förtroendevald och medlem i Lantmännen.