Medlemsrepresentation

Det finns flera olika forum inom Lantmännen där medlemmarna kan delta och utöva inflytande.

I Advisory Boards, tvärgrupper och Lantmännens forskningsstiftelse med beredningsgrupper finns medlemsleden representerade. Dessutom finns det två olika ägarråd och Lantmännen har även ägarrepresentation i HaGe Kiel, ett tyskt agarhandelsföretag som ägs av Lantmännen till 41 procent.

Representanterna kommer i första hand från distriktsstyrelserna, men även andra medlemmar med specialintressen kan ges plats i grupperna. Ambitionen är att sprida uppdragen över landet, men kompetens och engagemang är alltid viktigast.