Övrig medlemsrepresentation

Inom Lantmännen finns olika råd som syftar till att driva produktionsfrågor på våra försöksgårdar.

Gårdsråd Viken

  • Lena Olsson, distriktsstyrelse Västra Sverige

  • Martin Hultman, distriktsstyrelse Höglandet

  • Mathias Jonsson, distriktsstyrelse Östergötland

Växtförädlingsråd

  • Rikard Svensson, distriktsstyrelse Halland

  • Filip Nilsson, Kristianstad-Bleking

  • Arvid Lindgren, distriktsstyrelse Sörmland

  • Gustav Storm, distriktsstyrelse Uppland